Người dân Đà Nẵng có thể tra cứu thông tin đất đai trên mạng

Hệ thống Cổng tài liệu đất đai là kênh tài liệu chính thống của Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp đến tổ chức, công dân và công ty một vài tài liệu theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên – Môi trường Đà Nẵng vừa tài liệu việc công khai minh bạch hóa tài liệu đất đai đến tổ chức, công dân và công ty trên địa bàn đô thị Đà Nẵng.

Sở Tài nguyên – Môi trường Đà Nẵng cho biết, giai đoạn này, việc chuẩn hóa và xuất bản tài liệu về thửa đất lên Cổng tài liệu đất đai căn bản đã đã đi vào hoạt động và hệ thống Cổng tài liệu đất đai đang được triển khai hoạt động thử nghiệm ở địa chỉ http://ttdd.tnmt.danang.gov.vn/. Tổ chức, công dân và công ty có nhu cầu tra cứu tài liệu vui lòng truy cập vào địa chỉ nêu trên để thực hiện tra cứu tài liệu.

Cổng tài liệu đất đai Đà Nẵng

Hệ thống Cổng tài liệu đất đai là kênh tài liệu chính thống của Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp đến tổ chức, công dân và công ty một vài tài liệu theo quy định của pháp luật hiện hành gồm:

Thông tin thửa đất: sổ hiệu thửa, số hiệu tờ bản đồ địa chính; quy mô; mục đích sử dụng đất được giao, được thuê hoặc được Nhà nước công nhận quyền sử dụng; đã đăng ký hay chưa đăng ký; đã cấp Giấy chứng nhận hay chưa cấp Giấy chứng nhận.

Thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt gồm: Sơ đồ không gian quy hoạch khu vực có thửa đất; mục đích sử dụng đất theo quy hoạch.

Thông tin về bảng giá đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đối có một vài loại tài liệu khác liên quan đến thửa đất hoặc trích lục, sạo lục hồ sơ thửa đất, tổ chức, công dân và công ty vui lòng điện thoại trực tiếp Trung tâm Công nghệ tài liệu tài nguyên và môi trường ở địa chỉ: Tầng 06, Tòa nhà 24 Hồ Nguyên Trừng, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng để được cung cấp tài liệu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Thông tin liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và bảng giá đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và ra mắt, Sở Tài nguyên và Môi Trường sẽ sớm đã đi vào hoạt động việc chuẩn hóa dữ liệu và xuất bản lên Cổng tài liệu đất đai để phục vụ nhu cầu tra cứu tài liệu của tổ chức, công dân và công ty trong thời gian gần nhất.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Dân trí

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *