Người mua nhà ở xã hội có được bán lại với giá thị trường?

Bộ Xây dựng cho biết đối tượng mua nhà ở xã hội sau 5 năm từ thời điểm trả hết tiền, có sổ đỏ, hoàn toàn có thể mua phân phối lại theo cơ chế phân khúc, giá phân phối tự thỏa thuận.

Vừa qua, hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của công ty của Chính phủ có nhận được yêu cầu của Công ty cổ phần đầu tư Nam Phan (TP.HCM) yêu cầu cơ quan công dụng giải đáp 1 số nội dung liên quan đến việc mua phân phối nhà ở xã hội và chuyển đổi dự án nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại.

Nam Phan cho biết theo Khoản 5, Điều 19 Nghị định 100/2015 thì “trong thời hạn chưa đủ 5 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê mua nhà ở xã hội, nếu bên mua hoặc thuê mua có nhu cầu phân phối lại nhà ở xã hội thì chỉ được phân phối lại cho Nhà nước.

Đối tượng mua nhà ở xã hội sau 5 năm từ thời điểm trả hết tiền, có sổ đỏ, hoàn toàn có thể mua phân phối lại theo cơ chế phân khúc. Ảnh: Anh Tuấn.

Tuy nhiên, 1 số người mua nhà đã trả hết tiền mua nhà và có nhu cầu mua phân phối nhà ở cho đúng đối tượng nhưng không thực hiện được do phòng công chứng không công chứng do không có thủ tục và không xác định được giá phân phối tối đa và hồ sơ nộp để sang tên mua phân phối.Ngoài ra có thể phân phối lại cho chủ đầu tư dự án thi công nhà ở xã hội; phân phối lại cho đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội có giá phân phối tối đa bằng giá phân phối nhà ở xã hội cộng loại ở cộng vị trí, thời điểm phân phối và không phải nộp thuế lương cá nhân.

Công ty Nam Phan yêu cầu cơ quan công dụng giải đáp cụ thể vấn đề nêu trên và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại nếu đối tượng mua chấp nhận nộp 100% tiền sử dụng đất phân bổ cho căn hộ cao tầng.

Trả lời vấn đề này, Bộ Xây dựng cho rằng quy định của pháp luật về nhà ở, nhà ở xã hội được đầu tư thi công bằng vốn ngoài ngân sách thì người mua, thuê mua nhà ở xã hội chỉ được phân phối hoặc thế chấp sau 5 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê mua nhà và đã được cấp sổ đỏ, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp trong thời hạn chưa đủ 5 năm thì chỉ được thế chấp có ngân hàng để vay tiền mua, thuê mua chính căn hộ cao tầng đây, muốn phân phối lại thì chỉ được phân phối cho chủ đầu tư dự án thi công nhà ở xã hội hoặc đối tượng được mua nhà ở xã hội theo quy định, có giá phân phối không được vượt quá giá phân phối nhà ở xã hội cộng loại ở cộng vị trí.

Như vậy, Bộ Xây dựng cho rằng người mua, thuê mua nhà ở xã hội được phân phối lại cho một vài đối tượng có nhu cầu theo cơ chế phân khúc (không thuộc đối tượng được hưởng chính sách phân phối hàng hỗ trợ về nhà ở xã hội) sau thời hạn 5 năm khi bảo đảm một vài quy định nêu trên.

Trình tự, thủ tục phân phối lại nhà này được thực hiện như phân phối nhà ở giữa cá nhân có cá nhân, nhưng bên phân phối phải nộp lại tiền sử dụng đất và nộp thuế lương cho Nhà nước. Giá phân phối nhà ở này do một vài bên mua phân phối tự thỏa thuận.

Trường hợp người mua, thuê mua nhà ở xã hội phân phối lại cho một vài đối tượng được hưởng chính sách phân phối hàng hỗ trợ về nhà ở xã hội thì trình tự, thủ tục phân phối lại nhà này được thực hiện như phân phối nhà ở giữa cá nhân có cá nhân, nhưng bên mua phải có đủ pháp lý xác nhận về đối tượng và hiện trạng nhà ở thuộc diện được hưởng chính sách phân phối hàng hỗ trợ nhà ở xã hội.

Giá phân phối lại nhà ở xã hội trong trường hợp này căn cứ vào giá phân phối nhà ở xã hội cộng loại ở cộng vị trí, thời điểm phân phối.

Bộ Xây dựng cũng cho biết pháp luật về nhà ở hiện hành không có quy định về việc chuyển đổi dự án nhà ở xã hội sang dự án nhà ở thương mại, mà chỉ có quy định về việc điều chỉnh dự án đầu tư thi công nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc sang làm nhà ở phục vụ tái an cư.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Zing

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *