Nguồn thu từ quỹ đất còn lại ở Thủ Thiêm dự kiến gần 22.000 tỷ đồng

Theo Ban Quản lý đầu tư – thi công Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tổng nguồn thu chuẩn bị từ việc khai thác 55 lô đất còn lại (có hơn 793.000m2) ở Thủ Thiêm là gần 22.000 tỷ đồng. Trước đây, nguồn thu từ khai thác quỹ nhà, nền đất ở Thủ Thiêm là hơn 14.253 tỷ đồng.

Khai thác nguồn quỹ đất còn lại ở Thủ Thiêm chuẩn bị có về cho ngân sách đô thị gần 22.000 tỷ đồng

Đó là con số đáng quan tâm trong báo cáo của Ban Quản lý đầu tư – thi công Khu đô thị mới Thủ Thiêm gửi UBND TPHCM.

Nguồn thu gần 22.000 tỷ đồng từ việc khai thác 55 lô đất được tạm tính theo giá trị quyền sử dụng đất do những đơn vị giải đáp đề xuất ở thời điểm năm 2016-2017.

Nguồn thu từ quỹ đất còn lại ở Thủ Thiêm chuẩn bị gần 22.000 tỷ đồng – 1Nhấn để phóng to ảnh Khai thác nguồn quỹ đất còn lại ở Thủ Thiêm chuẩn bị có về cho ngân sách đô thị gần 22.000 tỷ đồng

Cụ thể, quỹ đất khai thác còn lại được chia 3 nhóm tương ứng có công đoạn thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu chọn lọc nhà đầu tư.

Nhóm 1 gồm 16 lô đất (dao động hơn 158.700m2) đã đã đi vào hoạt động công tác giải phóng mặt bằng và đang đầu tư thi công hạ tầng kỹ thuật, có thể đấu giá quyền sử dụng đất trong quý 4/2019. Nguồn thu chuẩn bị là gần 4.789 tỷ đồng. Trong đây có 6 lô đất thuộc khu tính năng số 1, 9 lô đất khu tính năng số 2 và 1 lô đất khu tính năng số 7.

Nhóm 2 cũng gồm 16 lô đất (dao động hơn 269.100m2) có nguồn thu chuẩn bị hơn 8.125 tỷ đồng. Các lô đất này sẽ đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu chọn lọc nhà đầu tư sau khi thi công hạ tầng kỹ thuật. Các lô đất này chuẩn bị đấu giá trong năm 2020.

Nhóm 3 gồm 23 lô đất (dao động hơn 365.200m2) chưa đã đi vào hoạt động giải phóng mặt bằng. Nguồn thu chuẩn bị hơn 9.000 tỷ đồng.

Trong số này có 6 lô đất thuộc khu tính năng 2a (dao động hơn 75.000m2) đang vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (Nhà thờ Thủ Thiêm và Dòng mến Thánh giá) nên chưa thu hồi được đất. Sau khi có chủ trương về việc sắp xếp 2 cơ sở tôn giáo ở những lô đất này mới áp dụng kêu gọi đầu tư. Theo phương án trước đây, chuẩn bị nguồn thu từ 6 lô đất này là hơn 2.438 tỷ đồng.

Theo Ban quản lý đầu tư – thi công Khu đô thị mới Thủ Thiêm, có công đoạn như trên, chuẩn bị năm 2019 chỉ thu được dao động 14.725 tỷ đồng. Trong đây, gần 4.789 tỷ đồng từ đấu giá 16 lô đất đã đã đi vào hoạt động giải phóng mặt bằng, đấu giá 3.790 căn hộ chung cư tái an cư dôi dư thu được hơn 9.936 tỷ đồng.

Tính đến tháng 9/2018, tổng nguồn thu từ khai thác quỹ nhà, nền đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã nộp vào ngân sách đô thị là hơn 14.253 tỷ đồng. UBND TP đã cấp lại cho Ban quản lý Thủ Thiêm gần 6.500 tỷ đồng, còn hơn 7.750 tỷ đồng nằm trong ngân sách chưa sử dụng.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Dân trí

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *