Nguy cơ đội vốn giải phóng mặt bằng làm sân bay Long Thành

Giải ngân ì ạch, dự án giải phóng mặt bằng làm sân bay Long Thành đang gặp không ít gặp khó và có nguy cơ đội vốn.

Tổng số vốn đã giao theo kế hoạch năm 2018 và năm 2019 cho dự án giải phóng mặt bằng là 11.490 tỷ đồng, nhưng đến cuối tháng 8/2019 chỉ mới giải ngân được 233,251 tỷ đồng.

Và chuẩn bị đến cuối năm 2019, giải ngân được dao động 1.768,5 tỷ đồng, đạt 15,4% kế hoạch.

Đó là những con số Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết khi thẩm tra báo cáo của Chính phủ về thực hiện chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Báo cáo này vừa được Ủy ban Kinh tế gửi đến những vị đại biểu Quốc hội.

Theo nghị quyết của Quốc hội thì sân bay Long Thành bao gồm 2 dự án thành phần: dự án đầu tư thi công sân bay do Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan chủ quản và dự án giải phóng mặt bằng do UBND tỉnh Đồng Nai là chủ đầu tư.

Về dự án đầu tư thi công sân bay GĐ 1, hiện Quốc hội đang tham khảo báo cáo nghiên cứu kỹ khả thi, nếu được thông qua thông qua ở kỳ họp này, dự án sẽ bắt đầu làm vào năm 2021 và đã đi vào hoạt động vào năm 2025.

Nhưng, dự án giải phóng mặt bằng đang gặp không ít gặp khó.

Với tổng mức đầu tư 22.856 tỷ, quy mô của dự án là thu hồi đất 1 lần cho trọn vẹn 5.000 ha để thi công sân bay Long Thành và 364,21 ha để thi công 2 khu tái an cư. Tổng số trường hợp bị thu hồi đất và ảnh hưởng là 4.864 hộ gia đình có 15.557 nhân khẩu và 26 tổ chức sử dụng đất.

Tại báo cáo, Chính phủ nêu gặp khó, đối có công tác đo đạc, kiểm đếm, xác định nguyên nhân đất, sau khi Thủ tướng phê duyệt quy hoạch tổng thể sân bay Long Thành, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quy định cấm giao dịch, thi công nhà cửa, hệ thống hạ tầng trong vùng quy hoạch.

Tuy nhiên, do nhu cầu cấp bách trong cuộc sống nên những hộ dân đã thực hiện giao dịch bằng giấy viết tay, phân chia thừa kế cho những con, dẫn đến gặp khó trong quá trình kiểm đếm, xác định nguyên nhân đất.

Cụ thể, 1 số trường hợp nhữngh tân đối tượng thu hồi đất do giao dịch, thừa kế nên phải điều chỉnh thông báo thu hồi đất. Một số hộ dân không chỉ được ranh đất, không chấp nhận có hồ sơ kỹ thuật thửa đất do giảm quy mô. Khó khăn nữa là đã xuất hiện tình trạng người dân tự chia tách, lập thành nhiều hồ sơ để cho tặng, giao dịch bằng giấy viết tay.

Do vậy, UBND huyện Long Thành gặp nhiều gặp khó trong việc xác định chủ sử dụng đất, kéo dài thời gian do ứng dụng quy trình kiểm kê vắng chủ và xác định nguyên nhân đất mất nhiều thời gian.

Chính phủ phân tách, công tác kiểm kê, xác định nguyên nhân đất, công tác đầu tư thi công khu tái an cư còn chậm so có công đoạn chuẩn bị, đặc trưng là thẩm định, phê duyệt dự án thành phần có cấu phần thi công dẫn đến giải ngân vốn rất thấp, đến cuối năm 2019 chuẩn bị mới đạt 15,4% kế hoạch, như đã nói ở trên.

Tiến độ ì ạch của dự án trên, theo Ủy ban Kinh tế, sẽ ảnh hưởng lớn đến việc bắt đầu làm cũng như đã đi vào hoạt động sân bay Long Thành.

Ngoài ra, báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai cho thấy, tỉnh chuẩn bị áp giá theo bảng giá mới vào năm 2020 để thống nhất giá bồi thường, hỗ trợ cho dự án. Và việc ứng dụng bảng giá đất mới có thể làm tăng vốn đầu tư của dự án này.

Cơ quan thẩm tra cũng nói rõ, trên cơ sở tờ trình ngày 29/5/2017 của Chính phủ, Quốc hội đã chấp thuận cho tách công tác giải phóng mặt bằng thành dự án thành phần có mục tiêu bảo đảm công đoạn dự án và tiết kiệm kinh phí. Theo phương án của UBND tỉnh Đồng Nai thời điểm đây, việc giải phóng mặt bằng phần quy mô phục vụ bay (dao động 2.750 ha) và thi công khu tái an cư Lộc An – Bình Sơn, khu nghĩa trang thực hiện trong 2 năm 2018 – 2019, nay địa phương yêu cầu ứng dụng thống nhất bảng giá đất mới năm 2020.

Do đây, Ủy ban Kinh tế yêu cầu Chính phủ phải làm rõ nguyên nhân chậm trễ dẫn đến việc ứng dụng bảng giá đất mới và việc tác động tới tổng mức đầu tư dự án như thế nào.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Bizlive

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *