Nhà, đất được bồi thường, tái định cư sắp được miễn lệ phí trước bạ

Chính phủ vừa ban hành nghị định mới về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều về lệ phí trước bạ, trong đây bổ sung thêm trường hợp nhà, đất được bồi thường, tái an cư được miễn lệ phí trước bạ. Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/4/2019.

Nhà tái an cư được bổ sung vào diện đối tượng được miễn lệ phí trước bạ.

Cụ thể, Nghị định bổ sung vào Khoản 7 1 số pháp lý chứng minh tài sản được miễn lệ phí trước bạ trong 1 số trường hợp, trong đây có nhà, đất được bồi thường, tái an cư.

Theo đây, trường hợp nhà, đất được bồi thường, tái an cư được miễn lệ phí trước bạ cần chắc chắn đủ 1 số loại giấy giờ như sau: Quyết định thu hồi nhà đất cũ và chọn lọc giao nhà đất mới của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà và tài sản gắn liền có đất của người sử dụng đất bị nhà nước thu hồi; Hóa đơn hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng nhà hợp pháp theo quy định của pháp luật kèm theo bản chính chứng từ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ của cơ quan thu hồi nhà, đất trả.

Ngoài ra, Nghị định mới của Chính phủ cũng sửa đổi, bổ sung về giá tính lệ phí trước bạ đối có tài sản là nhà đất. Theo đây, Nghị định mới quy định giá tính lệ phí trước bạ đối có đất là giá đất ở Bảng giá đất do UBND tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai ở thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Trường hợp đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê mà thời hạn thuê đất nhỏ hơn thời hạn của loại đất quy định ở Bảng giá đất do UBND tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương ban hành thì giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ được xác định bằng Giá đất ở Bảng giá đất chia cho 70 năm rồi nhân có thời hạn thuê đất.

Còn có giá tính lệ phí trước bạ đối có nhà là giá do UBND tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về thi công ở thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Trường hợp giá nhà, đất ở hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng nhà cao hơn giá do UBND tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối có nhà, đất là giá ở hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng nhà.

Trước đây, lý giải về đề xuất bổ sung quy định miễn lệ phí trước bạ đối có trường hợp nhà, đất tái định, Bộ Tài chính cho biết, ở Điều 83 và 86 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định còn được Nhà nước tham khảo hỗ trợ, trong đây có hỗ trợ tái an cư đối có trường hợp thu hồi đất ở mà phải kết nối chỗ ở. Trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái an cư mà tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ để mua 1 suất tái an cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để mua 1 suất tái an cư tối thiểu”.

Tại khoản 15 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP cũng quy định miễn lệ phí trước bạ đối có nhà, đất được bồi thường (kể cả nhà, đất mua bằng tiền được bồi thường, hỗ trợ) khi Nhà nước thu hồi nhà, đất theo quy định của pháp luật…

Vì vậy, để chắc chắn đồng bộ có quy định của pháp luật đất đai về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và pháp luật lệ phí trước bạ về miễn lệ phí trước bạ đối có trường hợp nhà, đất được bồi thường, ở dự thảo nghị định gửi xin ý kiến, Ban soạn thảo đề xuất bổ sung quy định miễn lệ phí trước bạ đối có trường hợp nhà, đất tái an cư như sau: “Nhà, đất được bồi thường, tái an cư (kể cả nhà, đất mua bằng tiền được bồi thường, hỗ trợ) khi Nhà nước thu hồi nhà, đất theo quy định của pháp luật”.

Theo đây, nhà, đất (không phân biệt nhà, đất thứ nhất hay thứ 2 trở đi) được mua bằng tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi nhà, đất thì được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền có, sử dụng.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Dân trí

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *