Nhan nhản quy hoạch treo: Thu hồi dự án chậm tiến độ, xử lý cán bộ gây ách tắc

Để hạn chế quy hoạch treo, Bộ Xây dựng cho biết sẽ tăng cường kiểm tra 1 vài địa phương trong công tác quản lý thực hiện quy hoạch để kịp thời phát hiện, xử lý 1 vài vi phạm như thu hồi 1 vài dự án phát triển chậm độ; xử lý 1 vài cán bộ gây ách tắc làm thiệt hại cho nhà đầu tư, Nhà nước, ảnh hưởng đến ích lợi hợp pháp của người dân.

Quy hoạch treo gây lãng phí tài nguyên đất, đồng thời ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân và 1 vài mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương về vấn đề quy hoạch treo.

Theo cử tri Bình Dương, quy hoạch treo gây lãng phí tài nguyên đất, đồng thời ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân và 1 vài mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Do vậy, cử tri yêu cầu trong công tác quy hoạch cần chú trọng độc đáo tới nguồn lực thực hiện, tránh trường hợp nguồn lực không chắc chắn. Bên cạnh đây, trong quy hoạch nên chú trọng quy hoạch trung hạn, hạn chế quy hoạch dài hạn chắc chắn tính khả thi.

Trả lời về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết “quy hoạch treo” được hiểu là loại quy hoạch đã được lập và phê duyệt nhưng tổ chức thực hiện chậm hoặc không thực hiện được 1 số nội dung quy hoạch.

“Đây cũng là hiện tượng không chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực tới ích lợi hợp pháp, cuộc sống người dân như đại biểu đã nêu mà còn gây lãng phí tài nguyên, giảm hiệu quả, chất lượng của thành thị và gây bức xúc trong xã hội”, Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Theo cơ quan này, thời gian qua Bộ Xây dựng đã có Báo cáo gửi Đoàn Giám sát Quốc hội về việc thực hiện chính sách bán hàng, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai ở thành thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Trong đây, Bộ Xây dựng đã xác định rõ 1 vài bất cập, trong đây có 1 vài bất cập như phản ánh của cử tri tỉnh Bình Dương và đề xuất, kiến nghị 1 vài biện pháp khắc phục cụ thể.

Để hạn chế hiện trạng “quy hoạch treo”, Bộ Xây dựng nhấn mạnh đến nhân tố “phối hợp đồng bộ” giữa bộ, ngành và chính quyền 1 vài địa phương.

Theo đây, trước hết cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi hệ thống văn bản pháp luật, quy chuẩn, nguyên tắc về quy hoạch thi công, đầu tư thi công: Sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch thành thị; Tăng cường sự tham dự của cùng đồng dân cư, nhà đầu tư trong quá trình lấy ý kiến đồ án quy hoạch; thẩm định dự án đầu tư thi công, tăng cường thẩm tra năng lực chủ đầu tư về vốn, khả năng huy động vốn, năng lực quản lý; tổ chức giải đáp đối có chất lượng quy hoạch; Đẩy mạnh việc kiểm tra 1 vài địa phương trong công tác quản lý thực hiện quy hoạch để kịp thời phát hiện, xử lý 1 vài vi phạm như thu hồi 1 vài dự án phát triển chậm độ theo quy định; xử lý 1 vài cán bộ gây ách tắc làm thiệt hại cho nhà đầu tư, Nhà nước, ảnh hưởng đến ích lợi hợp pháp của người dân.

Còn về phía chính quyền 1 vài địa phương, Bộ cho rằng cần rà soát quy hoạch, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi; Xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch, công khai quy hoạch và kế hoạch thực hiện theo đúng quy định; Lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm, trong đây có lĩnh vực đầu tư phát triển thành thị, hạ tầng thành thị; Xây dựng chương trình thành thị, khu vực phát triển thành thị và kiểm soát nghiêm ngặt tốc độ, chất lượng phát triển thành thị;

Cụ thể hóa 1 vài quy định 1 vài văn bản pháp luật thích hợp có điều kiện đặc biệt của địa phương trong việc tham dự của cùng đồng dân cư; việc giám sát của người dân và 1 vài tổ chức chính trị xã hội ở địa phương; phố biến và tuyên truyền sự tham dự của người dân trong quá trình thực hiện quy hoạch;

Đặc biệt theo Bộ Xây dựng cần kịp thời xử lý 1 vài vi phạm trong việc thực hiện quy hoạch.

Hiện nay 1 vài dự án “treo” nhan nhản khắp từ Bắc tới Nam – độc đáo cả các nơi đất đai được giả dụ “vàng” như Hà Nội, TP.HCM.

Nguyên nhân dẫn đến dự án phát triển chậm độ cũng “muôn hình, muôn vẻ” như chủ đầu tư không đủ năng lực (tài chính, bí kíp); thủ tục phê duyệt dự án, quy hoạch, giấy phép thi công… kéo dài; phân khúc 1 vàih tân, nếu cứ theo phương án đầu tư cũ trước khi giao đất thì thua lỗ; vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng…

Theo quy định ở Luật Đất đai, nếu dự án quá 1 năm không sử dụng đất hoặc phát triển chậm độ quá 24 tháng theo công đoạn được duyệt thì sẽ bị thu hồi, nhưng trên thực ở, số dự án thu hồi được rất ít.

Trong văn bản hồi đáp ý kiến cử tri mới đây, UBND Thành phố Hà Nội cho biết trong tổng danh mục 383 dự án có sử dụng đất phát triển chậm độ trên địa bàn Thành phố, đến nay đã chấm dứt vận hành 30 dự án, đang thực hiện thủ tục chấm dứt vận hành của 5 dự án.

Như vậy, riêng ở Hà Nội còn tới hơn 300 dự án “treo” rải khắp thủ đô khiến bộ mặt đô thị phát triển thành nhếch nhác, người dân sống trong vùng chịu ảnh hưởng quy hoạch dự án gặp nhiều gặp khó, lãng phí tài nguyên đất…

Canhogemriversidehcm.com – Theo Dân trí

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *