Nhiều địa phương sẽ không được thực hiện dự án phân lô bán nền

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai nếu được thông qua sẽ khiến Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh thành trên cả nước không được thực hiện dự án phân lô phân phối nền.

Nhiều địa phương không được thực hiện dự án phân lô phân phối nền

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài Nguyên và Môi trường về góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (“Dự thảo Nghị định”). Trong đây, HoREA kiến nghị một số cơ quan tính năng tham khảo lại việc phân lô phân phối nền ở một số địa phương.

Theo HoREA, khoản 2 Điều 41 Nghị định 43/2014/NĐ-CP đã giao cho UBND cấp tỉnh tham khảo, chọn lọc việc thực hiện dự án phân lô phân phối nền thích hợp có quy hoạch và thực tiễn của địa phương, kể cả ở một số khu vực ngoài địa bàn một số quận nội thành của một số thành phố đặc thù (Hà Nội, TP.HCM).

Nhiều địa phương sẽ không được thực hiện dự án phân lô phân phối nền nếu Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai được thông qua.

Tuy nhiên, ở “Dự thảo Nghị định” mở rộng phạm vi một số khu vực không được phép thực hiện một số dự án phân lô phân phối nền đối có “một số khu vực không nằm trong địa bàn thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh và khu vực tính năng quy hoạch thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh”.

Điều này có nghĩa chẳng những tất cả địa bàn Hà Nội, TP.HCM, mà kể cả Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và một số “thành phố thuộc tỉnh và khu vực tính năng quy hoạch thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh…” đều không được thực hiện dự án phân lô phân phối nền.

Như vậy, nếu “Dự thảo Nghị định” được thông qua sẽ khiến Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh thành trên cả nước không được thực hiện dự án phân lô tách thửa.

HoREA cảm thấy, về tầm nhìn lâu dài và có đề nghị phát triển thành phố bền vững thì “Dự thảo Nghị định” đề xuất mở rộng phạm vi một số khu vực không được phép thực hiện một số dự án phân lô phân phối nền là có căn cứ và cũng là định hướng cần thiết để thực hiện công đoạn thành phố hóa, thúc đẩy làm việc đầu tư thi công một số dự án nhà chung cư cao tầng, một số dự án nhà ở được thi công hoàn chỉnh theo quy hoạch và kiến trúc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đi đôi có kiểm soát nghiêm ngặt một số làm việc phân lô phân phối nền để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất. Tuy nhiên, cũng phải quan tâm nhu cầu phân lô phân phối nền ở 1 số khu vực của một số địa phương.

HoREA cho rằng chỉ nên cấm phân lô phân phối nền ở một số quận nội thành, một số quận nội thành phát triển, thành phố thuộc tỉnh (thành phố thuộc thành phố), một số thị trấn, một số phường thuộc thị xã, khu vực có đề nghị cao về kiến trúc phong cảnh, khu vực trọng điểm và xung quanh một số công trình là điểm nhấn kiến trúc trong thành phố; mặt các con phố một số tuyến các con phố cấp khu vực trở lên và một số tuyến các con phố phong cảnh chính trong thành phố trên địa bàn thành phố.

“Còn ở một số xã thuộc khu vực nông thôn một số huyện ngoại thành, kể cả ở Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ thì vẫn có thể tham khảo, cho phép 1 số dự án phân lô phân phối nền thích hợp có thực tiễn của địa phương”, HoREA kiến nghị.

Bộ Xây dựng ý kiến về dự án được phân lô phân phối nền

Trong nội dung trả lời kiến nghị của cử tri về điều kiện mua phân phối quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô phân phối nền, Bộ Xây dựng cho biết, ở Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định chi tiết về điều kiện dự án đầu tư thi công kinh doanh nhà ở để phân phối hoặc để phân phối kết hợp cho thuê được mua phân phối quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, phân phối nền là thích hợp có quy định điểm a Khoản 1 Điều 194 Luật Đất đai.

Nhiều dự án phân lô phân phối nền khi chưa đủ điều kiện pháp luật quy định.

Theo Bộ Xây dựng, đối có một số dự án đầu tư phát triển thành phố, pháp luật cũng đã quy định rõ một số trách nhiệm cụ thể chủ đầu tư dự án phải thực hiện bao gồm việc thi công một số công trình trong dự án theo quy hoạch được duyệt. Năm 2013, căn cứ thực tiễn quản lý phát triển thành phố ở một số địa phương và nhu cầu của người dân khi mua nhà ở ở một số dự án đầu tư phát triển thành phố, Chính phủ đã ban hành quy định cho phép người dân có thể tự thi công nhà ở trong dự án thay vì chủ đầu tư phải thi công.

Tiếp đây, ở Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển thành phố quy định UBND cấp tỉnh quy định cụ thể khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự thi công nhà ở.

Đối có một số khu vực còn lại, chủ đầu tư dự án đầu tư phát triển thành phố phải thi công công trình theo quy hoạch dự án rồi mới tiến hành kinh doanh theo quy định của pháp luật…

UBND cấp tỉnh căn cứ đề nghị quản lý và hình thành đồng bộ kiến trúc phong cảnh thành phố để tham khảo, chọn lọc khu vực cụ thể được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự thi công nhà ở. Các điều kiện về mua phân phối quyền sử dụng đất sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Hiện nay, một số địa phương vẫn đang tiến hành thực hiện đối có một số dự án đầu tư phát triển thành phố.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Tiền phong

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *