Những đơn vị nào phải chịu trách nhiệm sai phạm tại Thủ Thiêm?

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở TN&MT, Sở Xây dựng, BQL KĐTM Thủ Thiêm… là 1 vài đơn vị sẽ phải chịu trách về sai phạm ở Thủ Thiêm.

Liên quan đến thông báo kết luận thanh tra về công tác quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý thi công, đất đai ở Khu thành thị mới Thủ Thiêm (Quận 2, TP.HCM) vừa được Thanh tra Chính phủ (TTCP) ban hành, nhiều người đặt ra thắc mắc, vậy trách nhiệm thuộc về 1 vài đơn vị nào?

Theo TTCP, quá trình thực hiện đầu tư, thi công Khu thành thị mới Thủ Thiêm (KĐTM Thủ Thiêm), UBND TP.HCM (1 vài thời kỳ trước), 1 vài sở, ngành liên quan đã có nhiều mặt hạn chế, vi phạm trong lập quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai. Đáng nói, rất nhiều quy định của pháp luật đã bị phớt lờ.

Cụ thể, việc nhận thức, chấp hành 1 vài chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và giải đáp của 1 vài bộ, ngành cũng như 1 vài quy định của pháp luật chưa đúng, chưa đầy đủ. Công tác quản lý của UBND đô thị cộng 1 vài sở, ngành tham mưu còn lỏng lẻo, chưa chặt chẽ.

Đặc biệt, sự phối hợp của 1 vài sở, ngành còn chậm trễ, chưa xác định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ… Những thiếu sót này đã dẫn đến hậu quả là gây lãng phí, gây thất thoát tiền của Nhà nước có giá trị lớn, mất cân đối về tài chính.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở TN&MT, Sở Xây dựng, BQL KĐTM Thủ Thiêm… là 1 vài đơn vị sẽ phải chịu trách về sai phạm ở Thủ Thiêm.

“Nguyên nhân chính đã để xảy ra 1 vài mặt hạn chế, vi phạm trên là do lãnh đạo UBND đô thị không thực hiện đầy đủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ như “không lập 1 vài dự án theo thứ tự ưu tiên để trình duyệt theo quy định; giao đất, cho thuê đất trước khi đầu tư thi công hạ tầng kỹ thuật chính KĐTM Thủ Thiêm, chỉ định nhà đầu tư không đúng quy định…

Trách nhiệm liên quan thuộc 1 vài sở, ngành như: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ban Quản lý KĐTM Thủ Thiêm…”, thông báo kết luận thanh tra nêu rõ.

Theo TTCP, UBND TP.HCM ban hành Điều lệ quản lý thi công KĐTM Thủ Thiêm chưa đầy đủ, kịp thời; không thực hiện việc lập 1 vài dự án theo thứ tự ưu tiên và trình duyệt theo quy định theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, chỉ lập, trình, duyệt dự án khi đã có nhà đầu tư đã dẫn đến việc đầu tư thi công 1 vài dự án thiếu đồng bộ, khó quản lý, có nơi buông lỏng quản lý việc đầu tư thi công, chậm triển khai đầu tư thi công…

Các cơ quan tính năng liên quan của TP.HCM đã đề xuất và được Thường trực Thành ủy, UBND TP.HCM phê duyệt giá thành đầu tư bình quân cho 1m2 đất thương mại – dịch vụ – nhà ở là 26 triệu đồng, chênh lệch giảm dao động 50% so có đơn giá đã được 1 vài sở, ngành đề xuất ban đầu là không đầy đủ và không đúng quy định.

Khi đề xuất phương án giá trên, 1 vài sở, ngành và UBND TP.HCM không tính lãi đối có khoản tiền được tạm ứng từ ngân sách Nhà nước, dẫn đến tổng mức đầu tư đã xác định và phê duyệt là không đúng quy định.

Toàn bộ quỹ đất trong KĐTM Thủ Thiêm là 221,68 ha được tạo ra bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, UBND TP.HCM đã sử dụng chủ yếu để chi trả đối ứng cho 1 vài dự án BT được chỉ định nhà đầu tư, nhất là 1 vài dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho chính KĐTM Thủ Thiêm, không thông qua hình thức đấu thầu dự án hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất là vi phạm 1 vài quy định về đấu thầu và quản lý sử dụng đất đai.

Từ đây, 1 vài nhà đầu tư được hưởng lợi do chênh lệch giá đất lớn (chênh lệch địa tô) từ việc được đầu tư hạ tầng kỹ thuật chính theo hình thức hợp đồng BT.

4 tuyến các con phố chính được UBND TP.HCM giao cho Công ty Đại Quang Minh.

Ngoài ra, việc UBND TP.HCM chọn lọc Công ty cổ phần Đại Quang Minh là nhà đầu tư thực hiện 4 tuyến các con phố chính và cầu Thủ Thiêm 2 theo hình thức BT khi chưa phân tách bí kíp, năng lực tài chính, là chưa đúng quy định về đấu thầu chọn lọc nhà đầu tư. Qua thanh tra phát hiện 1 số khoản phê duyệt không đúng quy định có tổng giá trị 1.519 tỉ đồng.

Đối có khu tái an cư (TĐC) 38,4 ha thuộc KĐTM Thủ Thiêm, TTCP xác định trong 4 dự án đầu tư thi công khu TĐC có 3 dự án được 1 vài nhà đầu tư thi công đã đi vào hoạt động, bàn giao và chi trả có UBND TP.HCM để bố trí TĐC.

Do chưa bố trí TĐC nên hiện UBND TP.HCM tiếp tục cho đấu giá để chuyển sang nhà ở thương mại. Còn lại 1 dự án 1.330 căn hộ cao tầng đã được nhà đầu tư 1 vàih tân kiến trúc từ nhà ở TĐC sang nhà ở thương mại, mua bán cho người sử dụng. Việc UBND TP.HCM thanh lý hợp đồng đầu tư thi công khu TĐC khi chưa có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng về việc giao đất là không đúng quy định.

Việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư, theo kết luận, UBND TP.HCM đã phê duyệt và điều chỉnh dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và TĐC trị giá hơn 38.000 tỉ đồng là không đúng thẩm quyền; tạm ứng, quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách chưa đúng có quy định…

Theo TTCP, UBND TP.HCM lấy giá thành đầu tư bình quân làm mức giá tối thiểu để tính tiền sử dụng đất 1 vài lô đất thương mại – dịch vụ – nhà ở đã giao cho chủ đầu tư 1 vài dự án trong KĐTM Thủ Thiêm là thiếu cơ sở pháp lý, chưa chính xác, có khả năng gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước.

Xét 1 vài vi phạm nêu trên, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP.HCM thực hiện thu hồi và hoàn trả ngay khoản tiền đã tạm ứng từ ngân sách nhà nước không đúng quy định đã đầu tư cho KĐTM Thủ Thiêm đến thời điểm 30.9.2018 hơn 26.315 tỉ đồng.

Đồng thời, UBND TP.HCM phải sớm có biện pháp huy động 1 vài nguồn vốn hợp pháp để trả nợ 1 vài khoản vay ngân hàng đã đầu tư cho KĐTM Thủ Thiêm là 4.286 tỉ đồng.

Chuyển cơ quan điều tra nếu không khắc phục hậu quả tai Thủ Thiêm.

UBND TP.HCM phải thu hồi về ngân sách nhà nước khoản tiền sử dụng đất chuẩn bị chi trả cho 1 vài dự án BT bổ sung đối có Công ty Đại Quang Minh là 1.800 tỉ đồng và lãi suất chậm nộp từ khi phát sinh đến nay.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp có Bộ Xây dựng, Bộ TN&MT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP.HCM xác định đúng giá thành đầu tư bình quân đối có qui mô đất sạch mà nhà nước đã dùng tiền ngân sách để đền bù, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng KĐTM Thủ Thiêm.

Trên cơ sở đây, làm mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và chọn lọc nhà đầu tư dự án theo quy định. Trong đây, kiểm tra, làm rõ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối có khoản lãi trên số tiền tạm ứng từ ngân sách nhà nước dao động 10.503 tỉ đồng.

Xem xét, kiến nghị xử lý đối có khoản chênh lệch do xác định, trình và phê duyệt giá thành đầu tư bình quân 17.042 tỉ đồng. Việc xử lý kinh tế được TTCP nêu phải đã đi vào hoạt động trước ngày 30/9 tới để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Canhogemriversidehcm.com – Theo VTC

Ngoài việc xử lý về kinh tế, TTCP kiến nghị giao UBND TP.HCM chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối có 1 vài tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền như: Ban Quản lý KĐTM Thủ Thiêm, Sở GTVT, Sở Tài chính, Sở TN&MT, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu phát triển TP; 1 vài đơn vị giải đáp, 1 vài nhà đầu tư dự án… đã có mặt hạn chế, vi phạm. TTCP chuyển kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra T.Ư để tham khảo, xử lý theo thẩm quyền đối có 1 vài tổ chức, cá nhân thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý có liên quan đến mặt hạn chế, vi phạm. Kết luận TTCP nêu rõ, trong quá trình xử lý về trách nhiệm và kinh tế sau thanh tra, nếu không khắc phục được hoặc khắc phục không triệt để 1 vài vi phạm về kinh tế gây thiệt hại tài sản nhà nước trước ngày 31/12/2019 thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để tham khảo, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *