Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển sân bay tầm nhìn đến 2050

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 336/QĐ-TTg ngày 4-3-2020 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đây, 1 trong những nội dung chủ yếu của nhiệm vụ lập quy hoạch là phân tích, phân tích về những nhân tố, điều kiện môi trường xung quanh, nguồn lực, bối cảnh và phân tích hiện trạng, hiện trạng hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc, sự phân bố những cảng hàng không, sân bay trên toàn quốc; đồng thời rà soát, phân tích tình hình thực hiện quy hoạch thời kỳ trước (bao gồm cả Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ở Quyết định số 236/QĐ-TTg).

Bên cạnh đây, tìm hiểu biện pháp dự đoán về vận chuyển hàng không theo giải đáp của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA), Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) hoặc xem xét bí kíp những nước hiện đại trên địa cầu. Từ đây dự đoán xu thế phát triển, xác định nhu cầu và đề nghị về vận chuyển hàng không dân dụng, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, phát triển kinh tế vùng, địa phương và những kịch bản phát triển ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc trong thời kỳ quy hoạch.

Đánh giá về mối liên kết của hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc trong ngành hàng không dân dụng, liên kết vùng; phân tích tính đồng bộ của Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có những phương thức vận tải khách như các con phố sắt, các con phố bộ, các con phố thủy nội địa, hàng hải…

Xây dựng phương án tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc bao gồm những nội dung: Xác định diện tích, mạng các con phố bay khai thác của hệ thống cảng hàng không sân bay; xác định quy hoạch phát triển đối có từng cảng hàng không, sân bay bao gồm: loại hình, vai trò, địa điểm, diện tích (bao gồm cả việc xác định những cảng hàng không chính, trung chuyển của Việt Nam);

Dự báo những trục các con phố bay chuẩn bị khai thác trong mạng cảng hàng không, độc đáo là những cảng hàng không đã đi vào hoạt động lớn như: Nội Bài, Cát Bi, Đà Nẵng, Long Thành… để có định hướng dự trữ đất đai phục vụ phát triển (dự trữ thi công thêm các con phố cất hạ cánh và những công trình dịch vụ) hoặc tìm hiểu bổ sung cảng hàng không, sân bay mới.

Nghiên cứu, rà soát đề xuất phát triển những trọng điểm đào tạo phi công ở cảng hàng không, sân bay; tìm hiểu, rà soát đề xuất phát triển hàng không chung; tìm hiểu, rà soát phát triển thành phố cảng hàng không có tiềm năng; nhu cầu sử dụng đất, ước toán kinh phí đầu tư. Rà soát, cập nhật kết quả những tìm hiểu, quy hoạch những cảng hàng không đã hoặc đang được tìm hiểu, quy hoạch trong GĐ đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 như cảng hàng không, sân bay quốc tế Nội Bài…

Canhogemriversidehcm.com – Theo Nhịp sống kinh tế

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *