Phương án gỡ rối cho 63 dự án vướng đất nông nghiệp ở TPHCM

Từ năm 2015 đến nay, UBND TPHCM đã chấp thuận chủ trương cho 63 dự án nhà ở thương mại có lý do là đất nông nghiệp. Tuy nhiên, các dự án này đều gặp không ít vướng mắc về thủ tục pháp lý đầu tư.

Phương án gỡ rối cho 63 dự án vướng đất nông nghiệp ở TPHCM

Theo đây, Sở Xây dựng TPHCM đã hoàn chỉnh dự thảo về các nội dung gỡ gặp khó cho công ty địa ốc trong thực hiện thủ tục thi công nhà ở trên địa bàn đô thị để báo cáo có Thủ tướng Chính phủ.

Đáng chú tâm, trong các nội dung đề xuất biện pháp tháo gỡ vướng mắc thì nội dung xoay quanh về cách hiểu và vận dụng quy định quyền sử dụng đất ở hợp pháp khi thực hiện thủ tục công nhận chủ đầu tư nhận được sự quan tâm.

Cũng theo Sở Xây dựng đô thị, từ tháng 12/2015 đến nay, UBND TPHCM đã chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư đối có 63 dự án nhà ở thương mại có lý do đất được đền bù từ đất nông nghiệp hoặc đất chuyện dụng.

Trước các gặp khó về thủ tục pháp lý kéo dài, Sở Xây dựng đô thị đã kiến nghị phương án giải quyết gửi đến Thủ tướng tham khảo. Trong đây, nêu ra vấn đề, đối có phần qui mô đất có lý do do đền bù từ đất nông nghiệp hoặc đất chuyện dụng mà nằm trong đồ án quy hoạch đã được duyệt và được cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng…thì cần coi đây là đất ở.

Nếu phương án được sự chấp thuận của Thủ tướng, đối có các dự án hết hiệu lực, kiến nghị cho UBND TPHCM thực hiện việc cấp lại thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Đối có các công ty chưa được chấp thuận, tiếp tục thực các thủ tục theo giải đáp.

Ngoài ra, UBND TPHCM cũng đưa ra kiến nghị, đối có 58 dự án nhà đầu tư sẽ thực hiện lại thủ tục chọn lọc chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư. Đối có 5 dự án khác, trường hợp đề nghị chủ đầu tư thực hiện lại thủ tục chọn lọc chủ trương đầu tư và công nhận chủ đầu tư thì phải hủy bỏ các chọn lọc thu hồi, giao đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất hoặc nhà nước phải hoàn trả lại nghĩa vụ tài chính mà chủ đầu tư đã thực hiện.

Theo Sở Xây dựng đô thị, việc này sẽ phát sinh đề nghị về bồi thường nhà nước hoặc khiếu nại của chủ đầu tư. Do đây, UBND TPHCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chủ đầu tư tiếp tục thực hiện đã đi vào hoạt động các thủ tục đầu tư thứ hai và triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Đối có các phần đất do Nhà nước quản lý xen cài trong dự án nhà ở, Sở Xây dựng kiến nghị sớm tháo gỡ theo hướng cắt giảm thủ tục hành chính. Trong đây, phần đất dưới 1.000 m2 sẽ giao cho chủ đầu tư. Đối có qui mô đất lớn hơn 1.000 m2 kiến nghị cho thực hiện hoán đổi có chủ đầu tư để có quỹ đất có qui mô tương đương.

Sở Xây dựng TPHCM cho biết thêm, dự thảo này đã được lấy ý kiến từ nhiều sở – ngành của TPHCM và độc đáo dựa vào các góp ý trong buổi đối thoại giữa lãnh đạo chính quyền TPHCM và công ty bất động sản hồi tháng 2 vừa qua.

Trước đây, UBND TPHCM đã cuộc họp có nhiều công ty địa ốc trên địa bàn đô thị để cũng nhau tham khảo các vướng mắc, thủ tục… trong việc thực hiện dự án. Từ đây, báo cáo, xin ý kiến của các bộ, ngành Trung ương hoặc Thủ tướng Chính phủ nhằm sớm tháo gỡ vướng mắc gặp khó cho công ty.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Dân trí

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *