Quảng Ngãi: Ra “tối hậu thư” 4 tháng với chủ đầu tư khu đô thị hơn 2.000 tỷ đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có ý kiến​ chỉ đạo liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Khu thành phố công nghiệp Dung Quất.

Theo đây, đối có công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 44ha bổ sung GĐ 1A của dự án Khu thành phố công nghiệp Dung Quất, đề nghị Công ty CP Hoàng Thịnh Đ​ạt khẩn trương ký Hợp đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng, đo đạc, cắm mốc, chỉnh lý bản đồ cho trọn vẹn khu đất 44ha bổ sung GĐ 1A của dự án có Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất trước ngày 05/12/2018 và cam đoan chịu trách nhiệm việc ứng chi phí để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.

UBND tỉnh đề nghị chậm nhất đến ngày 10/12/2018, Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt có trách nhiệm chuyển đủ chi phí bồi thường phần qui mô 30ha theo phương án đã được UBND huyện Bình Sơn phê duyệt để sớm chi trả tiền bồi thường cho những hộ dân. Giao UBND huyện Bình Sơn phối hợp có Ban Quản lý KKT Dung Quất và những KCN Quảng Ngãi tổ chức đã đi vào hoạt động công tác bồi thường, GPMB đối có phần qui mô 30ha này trước ngày 31/3/2019.

Về thủ tục hồ sơ đã được xác lập trước đây theo chủ trương bồi thường tạo quỹ đất sạch, nay đã có chọn lọc thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, đề nghị những cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh ở điểm b khoản 1 Công văn số6627/UBND-CNXD ngày 29/10/2018.

Về việc hoàn trả chi phí bồi thường dao động 123 tỷ đồng để tiếp nhận 100,4ha đã thực hiện đã đi vào hoạt động công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt phải hoàn trả chi phí bồi thường, GPMB dao động 123 tỷ đồng cho ngân sách tỉnh. Ngay sau khi Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt hoàn trả 123 tỷ đồng cho ngân sách tỉnh, giao Ban Quản lý KKT Dung Quất và những KCN Quảng Ngãi làm thủ tục bàn giao 100,4ha mặt bằng cho Nhà đầu tư để triển khai thực hiện dự án.Sau ngày 31/3/2019

Chậm nhất đến ngày 31/3/2019, nếu Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt không thực hiện việc hoàn trả 123 tỷ đồng cho ngân sách tỉnh thì giao Ban Quản lý KKT Dung Quất và những KCN Quảng Ngãi lập thủ tục trình UBND tỉnh tổ chức đấu giá quyền thuê đất phần qui mô này theo quy định.

Theo nghiên cứu kỹ, dự án có vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng trong GĐ 1, chờ mong là cú hích cho hạ tầng Khu kinh tế Dung Quất và những thành phố phía Bắc Quảng Ngãi, vươn tầm phủ sóng lan rộng sang cả Khu kinh tế Chu Lai, phía Nam tỉnh Quảng Nam, cũng đang quy hoạch thành thành phố vùng.

Toàn bộ Dự án Khu thành phố công nghiệp Dung Quất được định hướng phát triển có tổng qui mô là 1.303 ha, gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn I 319 ha, Giai đoạn II: 984 ha. Vị trí cụ thể đã được Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất thống nhất (Văn bản số 895/BQL-QLQH&XD ngày 7 tháng 7 năm 2016).

Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt đề xuất trước mắt sẽ tập trung phát triển GĐ I có diện tích 319 ha đất để phát triển khu công nghiệp và dịch vụ. Các GĐ phát triển thứ hai sẽ được chủ đầu tư nghiên cứu kỹ và đề xuất cụ thể trước khi áp dụng triển khai.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Trí Thức Trẻ

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *