Quy định mới về hỗ trợ tạm cư khi thu hồi đất

UBND TP.HCM chia ra bốn khu vực để hỗ trợ giá thành thuê nhà tạm cư cho những hộ dân bị thu hồi đất có mức hỗ trợ cao nhất là 24 triệu đồng/hộ/tháng.

UBND TP.HCM vừa ký chọn lọc về mức hỗ trợ giá thành thuê nhà ở tạm cư trong thời gian những hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất chờ bố trí nhà, đất tái an cư trên địa bàn TP.

Phân chia khu vực để hỗ trợ Theo đây, mức hỗ trợ giá thành thuê nhà ở tạm cư được áp dụng theo khu vực nơi có địa điểm nhà ở, đất ở bị thu hồi (theo bảng).

Ngoài mức giá thành hỗ trợ theo khu vực, những trường hợp được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà tạm cư còn được quy định cụ thể như sau:

Trường hợp những hộ gia đình, cá nhân thuộc diện phải di dời khẩn cấp khỏi chung cư hư hỏng nặng có nguy cơ sụp đổ cao, thời gian hỗ trợ tạm cư sẽ theo phương án di dời, bố trí tạm cư. Phương án này do Sở Xây dựng TP đề xuất và trình UBND TP theo quy định ở Điều 11 Nghị định số 101/2015.

Trường hợp bàn giao căn hộ cao tầng chung cư hoặc nền đất tái an cư sau thời điểm bàn giao mặt bằng bị giải tỏa, mức hỗ trợ tạm cư được áp dụng trong suốt thời gian tạm cư. Thời gian kể từ khi có biên bản bàn giao mặt bằng đến khi ký nhận biên bản bàn giao căn hộ cao tầng chung cư hoặc biên bản nhận nền đất tái an cư.

TP.HCM chọn lọc mức hỗ trợ tạm cư cho những hộ dân bị thu hồi đất. Ảnh: HUY VŨ

Trường hợp được bố trí tái an cư bằng nền đất ở sẽ được hỗ trợ thêm sáu tháng tiền tạm cư trong thời gian chờ xây dựng nhà hoàn chỉnh. Thời gian tính từ ngày ký nhận biên bản nhận nền đất ở tái an cư.

Chú ý những mốc thời gian quan trọng

Đối có trường hợp bàn giao căn hộ cao tầng chung cư hoặc nền đất tái an cư trước thời điểm hộ gia đình, cá nhân bàn giao mặt bằng bị giải tỏa: Nếu bàn giao căn hộ cao tầng chung cư trước thời điểm bàn giao mặt bằng hoặc bàn giao nền đất tái an cư trước sáu tháng (tính đến thời điểm bàn giao mặt bằng bị giải tỏa) thì không tham khảo hỗ trợ tạm cư.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân bàn giao mặt bằng bị giải tỏa trước thời hạn sáu tháng từ ngày nhận nền đất tái an cư thì được hỗ trợ tiền tạm cư từ ngày bàn giao mặt bằng đến mốc thời điểm sáu tháng (thời gian chờ xây dựng nhà).

Đối có trường hợp nhà ở, đất ở bị thu hồi 1 phần nhưng phải tháo dỡ tất cả cấu trúc công trình còn lại để xây dựng nhà ở mới, hội đồng bồi thường của dự án căn cứ vào qui mô, qui mô của công trình xây dựng nhà ở mới để tham khảo. Sau đây chọn lọc hỗ trợ tiền thuê nhà tạm cư nhưng thời gian hỗ trợ không quá sáu tháng.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa thể áp dụng xây dựng lại nhà ở mới vì nguồn gốc xây dựng của dự án thì đơn vị xây dựng chịu trách nhiệm chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà. Mốc thời gian từ ngày bàn giao mặt bằng đến ngày mà việc xây dựng không còn cản trở việc xây dựng nhà ở mới của hộ gia đình, cá nhân. Sau thời gian được hỗ trợ tiền thuê nhà này, hộ gia đình, cá nhân còn được tính thêm khoản hỗ trợ theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20-4-2020.

Quy định đối có trường hợp đã hỗ trợ phí

Các trường hợp đã chi trả hỗ trợ giá thành thuê nhà ở tạm cư trước ngày chọn lọc này có hiệu lực thì vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định ở Công văn số 1921/UBND-ĐTMT ngày 2-5-2012 của UBND TP. Đến đợt chi trả kế tiếp (nếu có) thì được áp dụng chọn lọc này để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gặp khó, vướng mắc phát sinh thì UBND quận, huyện có văn bản báo cáo, đề xuất gửi những sở, ngành tính năng có liên quan để được giải đáp thực hiện. Trường hợp vượt thẩm quyền thì những sở, ngành báo cáo, đề xuất trình UBND TP chọn lọc.

Canhogemriversidehcm.com – Theo PLO

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *