Quy định về ghi nợ tiền sử dụng đất: Nhiều “lỗ hổng”?

Hộ gia đình, cá nhân gặp khó về tài chính, có nguyện vọng thì sẽ được ghi nợ tiền sử dụng đất trong vòng 5 năm. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đã nảy sinh 1 vài bất cập, nên Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chỉ đạo Bộ Tài chính tìm hiểu sửa đổi quy định này.

Quy định ghi nợ tiền sử dụng đất đã nảy sinh nhiều bất cập trong quá trình thực hiện. Ảnh minh họa

Có chuyện lợi dụng chính sách bán hàng

Trong thời gian qua, 1 vài hộ gia đình, cá nhân có gặp khó về tài chính nếu có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận QSD đất.

Thủ tục để được ghi nợ tiền sử dụng đất rất dễ làm, đấy là chỉ cần có đơn yêu cầu kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái an cư nộp về Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường. Trên cơ sở hồ sơ địa chính, cơ quan thuế sẽ xác định số tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định và lập hồ sơ theo dõi nợ tiền sử dụng đất. Sau đấy, căn cứ vào số tiền sử dụng đất do cơ quan thuế xác định, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trình UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, trong đấy có ghi nợ số tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận.

Theo quy định ở Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 (Nghị định 45), người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất ở thời điểm trả nợ.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chi trả nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.

Trước đấy, để được ghi nợ, người dân phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hiện trạng gặp khó tài chính. Tuy nhiên, quy định này đã nảy sinh thủ tục hành chính rườm rà và sau đấy đã bỏ.

Theo Bộ Tài chính, đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất chính là cam đoan của hộ gia đình, cá nhân về tình hình gặp khó tài chính và hộ gia đình, cá nhân phải tự chịu trách nhiệm về cam đoan này nên pháp luật không quy định tiêu chí để xác định gặp khó về tài chính và không quy định phải có xác nhận của chính quyền địa phương.

Vì 1 vài điều kiện để được hưởng chính sách bán hàng nợ tiền sử dụng đất rất dễ làm, tiện lợi như trên nên đã dẫn đến hiện trạng lợi dụng chính sách bán hàng. Dễ thấy nhất là nhiều hộ gia đình, cá nhân không gặp khó nhưng vẫn làm đơn xin được nợ tiền sử dụng đất.

Mặt khác, theo quy định, người ghi nợ tiền sử dụng đất nếu chi trả nợ trước hạn sẽ được hỗ trợ giảm 2% mỗi năm (tổng cùng 5 năm lên tới 10%). Ngược lại, 1 vài người nộp ngay tiền sử dụng đất lại không được hưởng ưu đãi gì. Việc người “nợ” lại được lợi hơn nộp tiền ngay đã dẫn đến sự mất công bằng giữa 1 vài đối tượng nộp thuế.

Vì vậy, đã có 1 vài trường hợp người nộp tiền ghi nợ ít ngày, sau đấy mới nộp tiền và được hưởng trọn 10% số tiền hỗ trợ. Với số tiền phải nộp lên tới hàng tỷ đồng thì 1 vài người này đã được lợi không nhỏ.

Đặc biệt là có cả 1 vài trường hợp cán bộ thuế còn giải đáp cho người dân ghi nợ tiền sử dụng đất để hưởng lợi từ quy định này. Còn cơ quan công dụng dù biết người xin nợ để “trục lợi” chính sách bán hàng nhưng chẳng thể cấm được vì luật cho phép.

Đến đấy, từ 1 chủ trương đúng đắn, nhân văn để hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân có gặp khó về tài chính trong việc thực hiện nghĩa vụ có Nhà nước khi tiến hành vào thực ở cuộc sống thì bộc lộ 1 vài “lỗ hổng” nghiêm trọng.

Siết chặt 1 vài quy định

Bộ Tài chính cho biết, Bộ cũng đã cảm thấy bất cập này và đã chủ động phối hợp có 1 vài bộ, ngành báo cáo Chính phủ bổ sung, sửa đổi Điều 16 của Nghị định 45.

Vừa qua, ở Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về dự thảo Nghị định sửa đổi Điều 16 của Nghị định 45.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính tìm hiểu tiếp thu, giải trình ý kiến của 1 vài Bộ, cơ quan; trong đấy, cần lưu ý 1 số nội dung về đối tượng được ghi nợ như đối có 1 vài trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, 1 vài trường hợp gia đình chính sách bán hàng…

Bên cạnh đấy, việc xác định mức tiền sử dụng đất được ghi nợ phải làm rõ 1 vài hình thức hỗ trợ được khấu trừ và không được khấu trừ.

Về trình tự, thủ tục ghi nợ và chi trả nợ tiền sử dụng đất, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và tìm hiểu tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ Tư pháp theo hướng dễ dàng, dễ làm thủ tục cho người dân, đồng thời chắc chắn tính công bằng của pháp luật.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Công luận

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *