Quy hoạch phải có tính liên kết, tránh chồng lấn

Cần có quy hoạch thi công tỉnh bên cạnh quy hoạch tỉnh, và 1 số quy hoạch phải có tính liên kết, tránh chồng lấn… để triển khai khả thi và hiệu quả.

Tại kỳ họp 6, Quốc hội khóa XIV đang tham khảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung 1 số luật có quy định liên quan đến quy hoạch (Dự án Luật). Trong đây có đề xuất 1 số địa phương thực hiện song song 2 hệ thống quy hoạch, gồm: Quy hoạch tỉnh, nằm trong tổng thể phát triển kinh tế – xã hội chung cả nước; Quy hoạch thi công tỉnh, là hệ thống quy hoạch có tính kỹ thuật và chuyên ngành hơn.

Không quy hoạch kiểu “dẫm chân lên nhau”

Theo PGS, TS Phạm Sỹ Liêm, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, thi công Dự án Luật này phải đặt quy hoạch trong bối cảnh nền kinh tế phân khúc. Thị trường là thế nào và quy hoạch trong kinh tế phân khúc phải như thế nào? Quan hệ giữa nhà nước và phân khúc là như thế nào? Nhà nước không can thiệp vào phân khúc các nội dung gì, và cái gì phải can thiệp. Ví dụ như quy hoạch vật thể, có tính kỹ thuật làm cơ sở để đầu tư thi công thì cần phải can thiệp. Quan điểm rõ thì mới sửa theo quan điểm, các nội dung không hợp có quan điểm thì cần phải xác định và loại bỏ.

Đối có việc quản lý đầu tư thi công 1 số thành phố, 1 số khu công dụng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình đầu mối, theo ông Liêm, phải có quy hoạch thi công. Xây dựng không phải chỉ là công trình, thi công phải hiểu là hạ tầng, là liên kết, là sử dụng đất đai hiệu quả, là 1 số vấn đề bảo vệ môi trường phát triển bền vững.

Sân golf (Ảnh minh họa: Báo Giao thông)

“Vẽ ra để nếu khi có nhu cầu muốn xây thì phải theo 1 số địa điểm quy hoạch thi công đã định mới cung cấp được, vì ngoài sân golf nó còn hạ tầng giao thông, cấp nước, năng lượng, môi trường… còn đủ 1 số thứ chứ không chỉ là 1 công trình sân golf”- ông Liêm lưu ý.Lấy ví dụ về quy hoạch sân golf, ông Liêm cho rằng, chẳng thể nói dễ làm là do phân khúc chọn lọc nên bỏ quy hoạch sân golf.

Vì rằng, sân golf là 1 khu công dụng sử dụng rất lớn tài nguyên đất. Quy hoạch thi công hoạch định ra địa điểm, diện tích hoặc khu vực thích hợp cho 1 số khu công dụng (trong đây có thể có golf). Nhưng vẽ ra không có nghĩa là phải thực hiện ngay ở đây.

Từ quan điểm đánh giá nêu trên, ông Liêm nhấn mạnh: Đừng hiểu quy hoạch thi công quá hẹp và chỉ là quy hoạch của ngành. Ví dụ quy hoạch vùng sản xuất nông, lâm nghiệp… thì nếu mà phân khúc cần, người dân họ sẽ trồng, không cần quy hoạch.

Nhưng để trồng và khai thác hiệu quả thì phải có quy hoạch hệ thống các con phố xá, hạ tầng, tiêu thoát nước, xử lý rác thải, nước thải, 1 số xí nghiệp công nghiệp để chế biến sản phẩm…. Đó là nhiệm vụ của quy hoạch thi công. Quy hoạch thi công là để phục vụ công nghiệp, phục vụ nông nghiệp và 1 số ngành khác.

PGS, TS Phạm Sỹ Liêm, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

PGS, TS Phạm Sỹ Liêm đề xuất: Quy hoạch tỉnh nên làm theo hướng tổng thể, tích hợp đa ngành và để làm sao 1 số ngành không có 1 số định hướng chồng lấn, dẫm chân lên nhau vì mục tiêu chung. Còn lại đầu tư thi công cụ thể như thế nào, ở đâu, diện tích ra sao, kiểu dáng ra sao, kết nối có nhau như thế nào là nhiệm vụ của quy hoạch thi công tỉnh.

Nên duy trì quy hoạch thi công tỉnh

Theo ông Hoàng Văn Cường (Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội), tư tưởng chủ đạo của Luật Quy hoạch là tích hợp 1 số quy hoạch rời rạc thành quy hoạch thống nhất, có tính định hướng chung, thống nhất để tránh hiện trạng chồng chéo, mâu thuẫn giữa 1 số loại quy hoạch khác nhau. Tuy nhiên, theo ông Cường, bên cạnh quy hoạch chung vẫn phải có quy hoạch ngành và 1 số quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành như dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 1 số Luật có quy định liên quan đến quy hoạch quy định.

Quan điểm của ông Cường là, tuy tách riêng ra từng lớp tài liệu thành 1 số quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành, nhưng đề nghị về tích hợp thì phải đảm bảo khi chồng 1 số lớp tài liệu này lên nhau thì 1 số phương án quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành không được phép trái có quy hoạch chung. Tất cả phải trùng khớp có nhau và không được sai lệch, không được mâu thuẫn.

Đó cũng là nguồn gốc mà chúng ta thấy chẳng thể có 1 quy hoạch chung mà vẫn phải có 1 số quy hoạch ngành và 1 số quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành nhưng đồng thời phải đảm bảo tính tích hợp thống nhất như Luật Quy hoạch quy định.

Theo GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy hoạch phải có nhân tố không gian, phải đặt vào mặt đất chứ không phải chỉ ngồi nói chỉ số này, chỉ số kia.

Theo đánh giá của ông Cường, về mặt lý thuyết, có thể gộp toàn bộ 1 số quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành vào nội dung quy hoạch chung. Tuy nhiên, quy hoạch thi công này cũng là 1 dạng của quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành và có các biểu diễn riêng về mặt đặc tính kỹ thuật. Do vậy, nên để quy hoạch thi công tỉnh như là 1 quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành riêng để chi tiết hóa các nội dung phát triển không gian của quy hoạch tỉnh.

Quy hoạch chính là 1 công cụ để nhà nước thực hiện công dụng quản lý nhà nước về định hướng phát triển 1 lĩnh vực nào đây. Vậy quy hoạch thi công tỉnh chính là công cụ để nhà nước thực hiện công dụng quản lý làm việc thi công quy hoạch trên không gian tỉnh để đảm bảo chi tiết hóa không gian phát triển kinh tế – xã hội của lãnh thổ. Chính vì vậy, tôi đồng tình có đề xuất của dự thảo đề án cũng như Tờ trình của Chính phủ nên duy trì quy hoạch thi công tỉnh riêng như là 1 dạng quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành.

GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cũng cho rằng, phải có 1 số quy hoạch chuyên ngành cần như quy hoạch thi công, quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch tích hợp của 1 số lĩnh vực vào quy hoạch tỉnh. Quy hoạch phải có nhân tố không gian, phải đặt vào mặt đất chứ không phải chỉ ngồi nói chỉ số này, chỉ số kia – đây mới chỉ là chiến lược chứ không phải là quy hoạch.

Đã quy hoạch thì phải gắn có không gian. Cho nên, nếu bỏ quy hoạch thi công tỉnh để thu xếp quy hoạch chung của cả tỉnh, theo ông Võ, đảm bảo triển khai là rất khó. Bởi vì khi triển khai quy hoạch thì phải gắn có lĩnh vực của từng ngành.

Canhogemriversidehcm.com – Theo VOV

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *