Quy hoạch phải là công cụ thúc đẩy sự chuyển dịch đất đai

Trong nhiều rào cản chuyển dịch đất đai GĐ này có vấn đề quy hoạch sử dụng đất chưa đã đi vào hoạt động, chưa được tích hợp có 1 vài loại quy hoạch. Trong thời gian tới, cần đổi mới căn bản quy hoạch sử dụng đất để nguồn lực đất đai thực sự được khai thác và phát huy, trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ cho đầu tư phát triển

Cần đã đi vào hoạt động quy hoạch sử dụng đất tích hợp có 1 vài loại quy hoạch – Ảnh: Trần Chiến

Nhiều bất cập, hạn chế

Tại Hội thảo khoa học Quan điểm định hướng, 1 vài biện pháp đã đi vào hoạt động công cụ kinh tế thúc đẩy chuyển dịch đất đai cung cấp đề nghị phát triển bền vững ở Việt Nam diễn ra ngày 8/8, ở Hà Nội, GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, thực ở quy hoạch ở Việt Nam còn chưa thích hợp có chuẩn mực quốc tế về kỹ thuật, tài liệu và chất lượng quy hoạch. Nói 1 vàih khác, nhân tố kỹ thuật trong quy hoạch của Việt Nam chưa có các chuẩn mực khiến cho quy hoạch chưa phải là 1 kịch bản dẫn đường cho phát triển.

Vấn đề thứ hai trong hệ thống quy hoạch GĐ này là cơ chế điều chỉnh quy hoạch thiếu chuẩn mực, nhiều khi không phải vì mục đích phát triển chung mà chỉ vì các lợi ích riêng. Điều này dẫn tới 1 hiện trạng là Nhà nước chưa bảo đảm công dụng dẫn đường cho phát triển và lợi ích tư nhân chưa là động lực cho phát triển.

Nhìn ở quy hoạch đất, theo ông Võ, chúng ta có 1 khung pháp luật về quy hoạch tích hợp thống nhất được tiến hành trên phạm vi cả nước, nhưng quy hoạch sử dụng đất lại bị 1 vàih tân hoàn toàn, không còn là 1 hệ thống.

“Mặc dù Luật Quy hoạch mới có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2019, nhưng quy hoạch sử dụng đất GĐ này vẫn đang mất tính thống nhất của 1 hệ thống. Điều này cần phải được tham khảo để tiếp tục đổi mới nhằm thực sự đưa quy hoạch trở thành 1 công cụ tạo nên kịch bản phát triển, có lại hiệu quả và hiệu suất cao cho phát triển”, ông Võ nói.

Ở góc độ thể chế, PGS.TS Trần Quốc Toản, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhìn nhận, có đất đai, công tác quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất còn nhiều bất cập như: chất lượng thi công và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng tài nguyên đất còn có nặng tính hành chính bao cấp, thiếu công khai, minh bạch… “Chính quy hoạch sử dụng đất và việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất không tốt đã khiến cho phân khúc đất đai bị méo mó, biến dạng, trì trệ, hoạt động không minh bạch”, ông Toản khẳng định.

Nhìn hiện trạng 1 vài dự án “treo” GĐ này, bà Doãn Hồng Nhung, Khoa Luật thuộc Trường Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, đa số 1 vài dự án “treo” đều do quy hoạch hoặc văn bản có sai sót về mặt pháp luật. Tình trạng quy hoạch “treo” dẫn đến “treo” theo ích lợi của người nông dân.

Kết quả khảo sát thực ở đất đai ở 10 tỉnh, thành thị (Hà Nội, Hải Phòng, Cao Bằng, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, TP.HCM, Bình Dương, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đắk Lắk) do Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) mở bán ở Hội thảo cho thấy, công tác lấy ý kiến của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa được chú trọng. Sau khi có quy hoạch thì hiện trạng quy hoạch “treo” còn phổ biến.

“Hiện trên cả nước vẫn còn tới hàng ngàn dự án “treo” chưa được thu hồi. Các khu thành thị bị quy hoạch “treo” khiến cho mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng đất không đạt được”, ông Trần Kim Chung, Phó Viện trưởng CIEM dẫn chứng.

Đổi mới căn bản, vào cuộc đồng bộ

Từ hiện trạng trên, GS. Đặng Hùng Võ cho rằng, cần đã đi vào hoạt động quy hoạch sử dụng đất tích hợp có 1 vài loại quy hoạch.

“Từ nhiệm vụ phải đã đi vào hoạt động hệ thống quy hoạch phục vụ cho nhu cầu phát triển đạt hiệu quả cao, Luật Quy hoạch đã được ban hành và kéo theo việc sửa đổi, bổ sung rất nhiều quy định của pháp luật về quy hoạch. Chương quy hoạch sử dụng đất của Luật Đất đai 2013 cũng đã 1 vàih tân hoàn toàn cho thích hợp có 1 vài quy định của Luật Quy hoạch”, ông Võ nhấn mạnh.

PGS.TS Trần Quốc Toản cho rằng, chính mình quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có nội dung căn bản là xác định công năng của từng loại đất gắn có diện tích đất sử dụng trong 1 thời hạn nào đây. Điều đây đã là 1 nhân tố căn bản quyết định giá trị đất, khả năng sinh lời của đất theo công năng đây. Vì vậy, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất phải là 1 nội dung trọng yếu biểu hiện chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội trong từng GĐ, thích hợp có từng địa phương, khu vực. Đây cũng là cơ sở để Nhà nước định giá đất trong từng GĐ.

Về vấn đề này, CIEM nhìn nhận, trong bối cảnh Luật Quy hoạch đã được thông qua, 1 vài quy hoạch được thống nhất về 1 quy hoạch có tính tích hợp, cần sự vào cuộc đồng bộ của 1 vài bên liên quan để quy hoạch thực sự là công cụ thúc đẩy sự chuyển dịch đất đai, cung cấp đề nghị phát triển bền vững.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Báo đầu thầu

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *