Quy hoạch rừng Sóc Sơn lộ bất cập, Hà Nội ‘lệnh’ rà soát để điều chỉnh

Quy hoạch rừng huyện Sóc Sơn còn bất cập, trùng, lấn vào đất ở dân cư, bản đồ quy hoạch lấy theo mốc giả định, bởi thế, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo UBND huyện Sóc Sơn áp dụng rà soát chi tiết qui mô rừng trên địa bàn để tham khảo điều chỉnh theo quy định.

Quy hoạch rừng Sóc Sơn trùng, lấn có đất ở dân cư

Cử tri huyện Sóc Sơn đề nghị UBND TP tham khảo, sớm chỉ đạo rà soát, giải quyết dứt điểm việc quy hoạch rừng năm 2008 trùng, lấn có đất ở, đất nông nghiệp của một số hộ dân để phục vụ cho công tác quản lý và ích lợi của một số hộ dân.

Quy hoạch rừng huyện Sóc Sơn năm 2008 còn bất cập, trùng, lấn vào đất ở dân cư, bản đồ quy hoạch lấy theo mốc giả định. Tình trạng thi công một số công trình không phép trên đất rừng xảy ra trên địa bàn Sóc Sơn gây bức xúc dư luận.

Về việc này, UBND TP vừa cho biết, theo kết luận của Thanh tra TP về quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn, quy hoạch rừng huyện Sóc Sơn năm 2008 còn bất cập, trùng, lấn vào đất ở dân cư; bản đồ quy hoạch lấy theo mốc giả định.

Trước đây, ngày 11/12/2019, Thành ủy Hà Nội đã có Thông báo số 2351-TB/TU về kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả xử lý, khắc phục sau thanh tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn 10 xã và thị trấn của huyện Sóc Sơn GĐ 2008 – 2018.

UBND TP cũng đã có văn bản về kết quả xử lý, khắc phục sau thanh tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn 10 xã và thị trấn của huyện Sóc Sơn GĐ 2008 – 2018 và ra văn bản rà soát, đã đi vào hoạt động nội dung đề nghị điều chỉnh quy hoạch đất rừng huyện Sóc Sơn.

Hiện nay, UBND TP đã chỉ đạo UBND huyện Sóc Sơn áp dụng rà soát chi tiết qui mô rừng huyện Sóc Sơn. Sau khi có kết quả rà soát, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp có Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch – Kiến trúc và UBND huyện Sóc Sơn báo cáo, đề xuất UBND TP tham khảo điều chỉnh theo quy định.

“Xẻ thịt” đất rừng Sóc Sơn, loạt cán bộ bị kỷ luật

Trước đây, tháng 10/2018, TP Hà Nội tổ chức thanh tra toàn diện việc quản lý sử dụng đất, trật tự thi công từ năm 2008 đến nay ở xã Minh Trí và Minh Phú. Chính phủ cũng đề nghị TP Hà Nội thanh tra việc quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn 8 xã và thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn.

Cuối tháng 3/2019, thành phố ra mắt kết luận thanh tra, trong đây chỉ ra hàng nghìn công trình thi công vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn. Chỉ hai xã Minh Phú, Minh Trí và khu vực ven 7 hồ lớn trong quy hoạch rừng đã có 797 công trình vi phạm.

Loạt cán bộ bị kỷ luật do để hàng nghìn công trình thi công vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn. Tuy nhiên, việc cưỡng chế tháo dỡ một số công trình vi phạm đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Liên quan đến vi phạm đất rừng phòng hộ, đặc dụng trên địa bàn, Huyện ủy Sóc Sơn đã tham khảo kỷ luật về mặt chính quyền đối có 80 trường hợp. Trong đây, khiển trách 29 trường hợp; cảnh cáo 6 trường hợp; một sốh chức 2 trường hợp, và buộc thôi việc 2 cán bộ công chức, lao động hợp đồng… Tập thể lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn đã tổ chức kiểm điểm đối có tập thể lãnh đạo UBND huyện một số nhiệm kỳ (2006 – 2011, 2011 – 2016, 2016 – 2021), trong đây có Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn một số nhiệm kỳ trên. Trên cơ sở báo cáo kiểm điểm của huyện, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành chọn lọc thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối có ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn.

Về mặt Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy 3 nhiệm kỳ (2005 – 2010, 2010 – 2015, 2015 – 2020) và đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có trách nhiệm liên quan trong 3 nhiệm kỳ trên.

Trên cơ sở báo cáo của huyện Sóc Sơn, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã có Thông báo về kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối có tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan đến sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn GĐ 2008 – 2018.

Theo đây, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kết luận: Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn qua 3 nhiệm kỳ (từ năm 2006 đến nay) cần nghiêm túc rút bí kíp sâu sắc. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội cũng đã có một số chọn lọc kỷ luật đối có 3 đồng chí thuộc diện Thành ủy quản lý. Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Đỗ Minh Tuấn bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Nguyên Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Vương Văn Bút và nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Tạ Văn Đạo cộng bị kỷ luật cảnh cáo.

Đặc biệt, thực hiện thông báo của Thành ủy Hà Nội, Huyện ủy Sóc Sơn đã ban hành chọn lọc kỷ luật một sốh chức Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Đội Thanh tra trật tự thi công thành phố huyện Sóc Sơn nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối có ông Đào Văn Sửu; điều chuyển ông Sửu về làm Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý khu du lịch – di tích đền Sóc Sơn.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Tiền phong

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *