Quy trình “trái khoáy”, HoREA kiến nghị sửa Luật Xây dựng

HoREA cho rằng, quy trình cấp giấy phép xây dựng lẽ ra phải bao gồm trong đây cả quy trình thẩm định kiến trúc cơ sở, thẩm định kiến trúc kỹ thuật. Nhưng, theo pháp luật xây dựng giai đoạn này thì lại tách thành 03 quy trình.

(Ảnh minh hoạ).

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA), sau hơn 5 năm thực hiện, Luật Xây dựng đã bộc lộ một số mặt khiếm khuyết, 1 số chế định không còn thích hợp hoặc cần được xây dựng mới, nên rất cần thiết nghiên cứu kỹ sửa đổi, bổ sung.

Theo HoREA, một số văn bản quy phạm pháp luật có 1 số hạn chế, như sau: Chưa chắc chắn tính hệ thống, đồng bộ; Phương thức xây dựng Luật kiểu “Luật khung; Luật ống” khó đấu tranh nhằm hạn chế lợi ích cục bộ của một số bộ, ngành.

Đáng chú tâm, khâu yếu nhất là công tác thực thi pháp luật và việc quy định về một số điều kiện, cơ chế thực thi pháp luật của hệ thống một số văn bản dưới luật; Thủ tục hành chính còn rườm rà, bất cập; Trách nhiệm và năng lực thi hành công vụ của 1 số cán bộ, công chức, viên chức nhà nước còn hạn chế.

Theo đây, Hiệp hội nghiên cứu kỹ và đề xuất sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Xây dựng. Cụ thể, Hiệp hội này có đề cập tới sự cần thiết phải tích hợp quy trình cấp giấy phép xây dựng có quy trình thẩm định kiến trúc cơ sở và quy trình thẩm định kiến trúc kỹ thuật.

HoREA cho rằng, quy trình cấp giấy phép xây dựng lẽ ra phải bao gồm trong đây cả quy trình thẩm định kiến trúc cơ sở, thẩm định kiến trúc kỹ thuật. Nhưng, theo pháp luật xây dựng giai đoạn này thì lại tách thành 03 quy trình: Quy trình thẩm định kiến trúc cơ sở; Quy trình thẩm định kiến trúc kỹ thuật; Quy trình cấp giấy phép xây dựng.

Trong khi đây, Cục Quản lý làm việc xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, có thẩm quyền rất rộng trong lĩnh vực làm việc đầu tư xây dựng, thẩm định kiến trúc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, quản lý năng lực làm việc xây dựng, an toàn… Trong đây, có công tác thẩm định kiến trúc cơ sở, kiến trúc kỹ thuật công trình xây dựng.

“Căn cứ một số quy định pháp luật hiện hành, thì toàn bộ một số công trình cấp I (từ 25 tầng hoặc trên 75m) trong toàn quốc đều phải được Cục Quản lý làm việc xây dựng thẩm định kiến trúc cơ sở, kiến trúc kỹ thuật (02 lượt thẩm định). Điều trái khoáy là sau khi đã được Cục Quản lý làm việc xây dựng thẩm định kiến trúc cơ sở, thẩm định kiến trúc kỹ thuật, chủ đầu tư vẫn phải nộp hồ sơ về Sở Xây dựng để xin cấp giấy phép xây dựng, không được miễn giấy phép xây dựng”, báo cáo nêu.

HoREA cho biết, trên thực ở, chủ đầu tư dự án nhà ở còn phải trực tiếp thực hiện thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy ở Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy – Bộ Công an và thẩm duyệt cao độ tĩnh không ở Cục Tác chiến – Bộ Quốc phòng.

Trong khi Luật Xây dựng quy định trách nhiệm của cơ quan thẩm định kiến trúc xây dựng phải chủ động thảo luận tài liệu có một số cơ quan nhà nước có liên quan. Đây là bất hợp lý cần được tham khảo giải quyết triệt để khi sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng.

Hiệp hội cho rằng, Bộ Xây dựng nên tập trung vào việc ban hành quy chuẩn quy hoạch xây dựng; xây dựng hệ thống định mức, đơn giá, suất đầu tư xây dựng; quy chuẩn kỹ thuật xây dựng; nguyên tắc quốc gia về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, nghiệm thu công trình; xây dựng cơ sở dữ liệu lớn; thực hiện phương thức hậu kiểm là chủ đạo thay vì tiền kiểm…

“Hiện nay, Sở Xây dựng TPHCM đã tích hợp một số quy trình thẩm định kiến trúc xây dựng vào quy trình cấp giấy phép xây dựng. Nhờ đây, đã rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng từ 122 ngày xuống chỉ còn 42 ngày”, HoREA cho hay.

HoREA kiến nghị sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 78 Luật Xây dựng 2014 theo hướng tích hợp “quy trình cấp giấy phép xây dựng” bao gồm trong đây cả quy trình thẩm định kiến trúc cơ sở, thẩm định kiến trúc kỹ thuật; Phân cấp và giao quyền cho UBND cấp tỉnh thẩm định, phê duyệt kiến trúc xây dựng công trình (kiến trúc cơ sở, kiến trúc kỹ thuật) và cấp giấy phép xây dựng một số công trình xây dựng trên địa bàn, trừ công trình cấp đặc thù.

Trường hợp UBND cấp tỉnh có đề nghị thì Bộ Xây dựng thực hiện thẩm định kiến trúc cơ sở, kiến trúc kỹ thuật công trình xây dựng nhằm hỗ trợ 1 số Sở Xây dựng cấp tỉnh chưa chắc chắn năng lực thẩm định kiến trúc xây dựng công trình cấp I, hoặc công trình có kỹ thuật phức tạp…

Về lâu dài, Hiệp hội kiến nghị xã hội hóa công tác thẩm định kiến trúc cơ sở, thẩm định kiến trúc kỹ thuật. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm ban hành Quy chuẩn xây dựng, nguyên tắc kiến trúc và thực hiện công tác hậu kiểm, để nâng cao vai trò và hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Dân trí

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *