Rà soát, điều chỉnh Danh mục biệt thự cũ trên địa bàn TP Hà Nội

Nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ở Văn bản số 218/TTg-CN ngày 12/02/2018 về việc điều chỉnh Danh mục villa cũ trên địa bàn TP Hà Nội, trong đấy giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND TP Hà Nội rà soát theo tiêu chí về quản lý quỹ nhà villa thuộc có nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tham khảo, chọn lọc. Mới đấy, Bộ Xây dựng đã có Văn bản báo cáo Thủ tướng Chính Phủ.

Trên địa bàn TP Hà Nội hiện có 141 villa đưa ra khỏi danh mục villa, trong đấy có 41 villa cần kiểm tra, rà soát.

Theo đấy, căn cứ báo cáo của UBND TP Hà Nội ở Văn bản số 234/BC-UBND ngày 24/8/2017 về việc thực hiện theo Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND TP Hà Nội và Văn bản số 3845/UBND-ĐT ngày 21/8/2018 về quá trình quản lý, sử dụng đối có 41 villa trên địa bàn TP Hà Nội thì trên địa bàn đô thị có 141 villa đưa ra khỏi danh mục villa, trong đấy có 41 villa cần kiểm tra, rà soát báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Sau khi rà soát và kiểm tra thực trạng nhà villa trên địa bàn đô thị, Bộ Xây dựng cảm thấy: Có 01 villa số 5B Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng (thực trạng vẫn là villa) đã được Chính phủ cho phép phân phối cho gia đình ông Trần Đăng Khoa theo quy định của Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 01/7/2017 của Chính phủ.

Có 08 villa (số 36 Bà Triệu, số 53 Bà Triệu, số 8 Tràng Thi, số 15B Tràng Thi, số 16-18 Tràng Thi, số 38-40 Lê Thái Tổ, số 48 Lê Thái Tổ, số 8 Lê Trực) không phải là villa vì là công trình thiết kế khác, nhà cổ.

Ngoài ra, còn có 32 villa đã phá dỡ, cải tạo, thi công mới để làm trụ sở làm việc của một vài cơ quan, đơn vị (số 3 Phan Huy Chú, số 59 Lý Thái Tổ, số 66B Trần Hưng Đạo, số 18B Lê Thánh Tông, số 20 Phan Bội Châu, số 83 Trần Hưng Đạo, số 85 Trần Hưng Đạo, số 72 Quán Sứ, số 40 Thợ Nhuộm, số 2 Hai Bà Trưng, số 25 Ngô Quyền, số 34 Lý Thái Tổ, số 14 Trần Hưng Đạo, số 30 Lý Thường Kiệt, số 3 Nguyễn Thượng Hiền, số 105B Quán Thánh, số 107 Quán Thánh, số 35 Điện Biên Phủ, số 210 Trần Quang Khải, số 30 Hàng Chuối, số 3-5 Hòa Mã, số 19 Nguyễn Bỉnh Khiêm, số 86 Nguyễn Du, số 70 Trần Hưng Đạo, số 96 Trần Hưng Đạo, số 66 Thợ Nhuộm, số 17 Thể Giao, số D11B Giảng Võ, số 3 Quang Trung, số 44 Nguyễn Du, số 74 Nguyễn Du, số 13 Thụy Khuê).

Bên cạnh đấy, báo cáo của UBND TP Hà Nội về việc điều chỉnh danh mục villa ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 về Đề án quản lý quỹ nhà villa trên địa bàn TP Hà Nội đã được HĐND TP Hà Nội thông qua ở Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017. Theo đấy, HĐND TP Hà Nội đã xác định đưa 40 villa ra khỏi danh mục quản lý villa vì thực trạng không phải là nhà villa hoặc thực ở giai đoạn này nhà villa đã bị phá dỡ, cải tạo, thi công lại.

Thông qua kết quả kiểm tra cụ thể, Bộ Xây dựng cảm thấy một vài cơ sở nhà đất này giai đoạn này đều thuộc có Nhà nước và đang được giao cho một vài cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng; việc phá dỡ, cải tạo, thi công lại một vài villa này do UBND TP Hà Nội tham khảo, chọn lọc. Cụ thể là, trong số 40 villa cần rà soát thì có 08 cơ sở nhà đất là công trình thiết kế khác, nhà cổ (không cung cấp tiêu chí là nhà villa) và 32 villa đã được cải tạo, thi công lại và không còn cung cấp tiêu chí về nhà villa (hầu hết một vài công trình này sau khi cải tạo, thi công lại đều đã một vàih tân thiết kế villa cũ, không có sân vườn và đã được thi công thành hội trường, nhà cao tầng, nhà làm việc…).

Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng Chính phủ đề nghị UBND TP Hà Nội báo cáo về việc villa đã bị phá dỡ, cải tạo, thi công lại (về nhu cầu sử dụng, về quy hoạch thiết kế, việc cho phép phá dỡ, cải tạo, thi công lại, việc quản lý, bố trí sử dụng sau khi thi công lại…).

Canhogemriversidehcm.com – Theo Xây Dựng

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *