Sau hội nghị ‘Diên Hồng’ bất động sản, TP.HCM có chỉ đạo mới

Sau Hội nghị gặp gỡ và thảo luận giữa lãnh đạo TP có công ty kinh doanh BĐS, UBND TP đã có chỉ đạo cụ thể đến một vài sở, ngành liên quan.

Theo đây, UBND TP đã chỉ đạo một vài sở, ngành liên quan sớm đề xuất giải quyết một vài gặp khó, vướng mắc của một vài công ty.

Đối có một vài vướng mắc liên quan đến sự bất cập, xung đột giữa một vài quy định trong quy trình thủ tục thực hiện đầu tư thi công một vài dự án nhà ở, TP sẽ kiến nghị Trung ương tháo gỡ.

Quang cảnh buổi gặp gỡ của lãnh đạo TP.HCM có một vài công ty BĐS hôm 22-2. Ảnh: K.Cường

Đối có một vài vướng mắc, gặp khó của công ty BĐS còn hồ sơ đang tồn đọng, chưa tham khảo giải quyết ở một vài sở, ngành có liên quan, Sở Xây dựng TP được giao phối hợp có một vài cơ quan công dụng phân loại từng nhóm vướng mắc để giải quyết từng trường hợp.

Đối có một vài công trình, dự án trọng tâm đăng ký phong trào thi đua năm 2020 và phát động đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng một vài cấp của khối thành thị, UBND TP sẽ tham khảo duyệt từng nội dung.

Trước đây, vào ngày 22-2, ở trụ sở UBND TP.HCM đã diễn ra buổi gặp giữa lãnh đạo TP.HCM có một vài công ty BĐS nhằm tháo gỡ gặp khó, vướng mắc tồn đọng trong thời gian qua. Hội nghị mỗi năm một lần này cũng được xem là hội nghị “Diên Hồng” của giới BĐS TP.HCM.

Buổi gặp gỡ được làm “nóng” hơn có các truy vấn từ lãnh đạo ủy ban có một vài sở, ngành có liên quan khi chậm trễ giải quyết một vài thủ tục cho công ty, có công ty cũng đứng lên “tố” thẳng cơ quan nào đang làm chậm trong bộ máy của TP.

Canhogemriversidehcm.com – Theo PLO

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *