Sau Phú Quốc, Khánh Hòa xin dừng quy hoạch Bắc Vân Phong thành đặc khu

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị tham khảo dừng chủ trương lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đơn vị hành chính kinh tế đặc thù Bắc Vân Phong và điều chỉnh quy hoạch chung thi công khu kinh tế Vân Phong.

Cụ thể, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến nay, địa phương đã thực hiện 1 số thủ tục để triển khai lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế và xã hội đơn vị hành chính – kinh tế đặc thù Bắc Vân Phong như Dự thảo nhiệm vụ quy hoạch, dự trù cho công tác chọn lọc nhà thầu giải đáp lập quy hoạch.

Tuy nhiên, do Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc thù vẫn chưa được Quốc hội chuẩn bị thời gian thông qua nên quá trình triển khai lập Quy hoạch khu vực Bắc Vân Phong theo định hướng Đơn vị hành chính kinh tế đặc thù gặp nhiều gặp khó vướng mắc khi chưa xác định cơ sở pháp lý, trình tự thủ tục, nội dung quy hoạch, hội đồng thẩm định và các nội dung liên quan khác.

Do gặp khó nêu trên, việc điều chỉnh Quy hoạch chung thi công khu vực Bắc Vân Phong theo định hướng phát triển thành Đơn vị hành chính – kinh tế đặc thù Bắc Vân Phong chưa được triển khai nên việc lôi kéo đầu tư chậm phát triển.

Ông Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, về kết quả đạt được và các gặp khó sau 5 năm thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung thi công Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2030 được Thủ tướng chính phủ phê duyệt ở Quyết định ngày 17/3/2014, Khánh Hòa cảm thấy, đối có khu vực Nam Vân Phong, việc triển khai các dự án theo điều chỉnh quy hoạch chung thi công được duyệt vẫn tiếp tục thực hiện.

Riêng có khu vực Bắc Vân Phong, do có chủ trương thi công đặc khu kinh tế – hành chính Bắc Vân Phong theo Kết luận ngày 24/12/2012 của Bộ Chính trị về thi công, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 nên chưa triển khai lập quy hoạch các khu tính năng để nghiên cứu kỹ điều chỉnh quy hoạch cho thích hợp.

Mặt khác, theo định hướng điều chỉnh quy hoạch chung đã được duyệt, có 1 số khu tính năng và đất chưa sử dụng cần điều chỉnh và bổ sung các nội dung quy hoạch cho thích hợp có tình hình thực ở để kêu gọi đầu tư.

Cụ thể, về khu phi thuế quan, theo điều chỉnh quy hoạch được duyệt có quy mô 920 ha, nếu không tính quy hoạch Cảng trung chuyển quốc tế đến năm 2030 là 290ha thì quy mô còn lại dao động 630ha. Khu vực này có quy mô môi trường xung quanh dao động 950ha. Theo đây, quy mô đất còn lại dao động 320ha chưa được định hướng quy hoạch.

Ngoài ra, ở các khu thành phố tính năng khác, quy hoạch được duyệt định hướng khu vực Nam Tu Bông đến đèo Cổ Mã quy mô dao động 900 ha trong khi khu vực này có quy mô môi trường xung quanh dao động 2050 ha, phần còn lại chưa định hướng quy hoạch.

Một số khu vực khác như Tuần Lễ – Hòn Ngang hay khu vực sản xuất công nghiệp tập trung ở Dốc Đá Trắng, khu phát triển công nghiệp ở Hòn Khói cũng cần được điều chỉnh lại cho thích hợp có kêu gọi đầu tư và khai thác hiệu quả quỹ đất.

Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết, theo điều chỉnh quy hoạch được duyệt có phần quy mô đất chưa sử dụng dao động 8.668 ha cũng cần nghiên cứu kỹ định hướng quy hoạch để thực hiện tốt việc quản lý đất đai trong Khu kinh tế.

Từ thực ở trên, UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính Phủ tham khảo cho tạm dừng việc lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đơn vị hành chính – kinh tế đặc thù Bắc Vân Phong cho đến khi Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc thù được Quốc hội thông qua.

Đồng thời cho phép thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung của Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2030 theo hướng tiên tiến cung cấp đề nghị phát triển của Khu kinh tế Vân Phong, thích hợp có tình hình thực ở giai đoạn này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc kêu gọi đầu tư.

Trước đây, hồi tháng 8/2019, lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị cho tạm dừng việc lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đảo Phú Quốc thành đơn vị hành chính – kinh tế đặc thù cho tới khi Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc thù được Quốc hội thông qua.

Đồng thời, cho phép tỉnh Kiên Giang được tổ chức triển khai lập mới Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đảo Phú Quốc theo hướng trở thành khu kinh tế Phú Quốc.

Nguồn chi phí lập quy hoạch được lấy từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Dân trí

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *