Sẽ có quy định thống nhất về chỗ đỗ xe tại chung cư

Bộ Xây dựng vừa cho biết đã ban hành những quy chuẩn, nguyên tắc cũng như văn bản giải đáp về xác định quy mô chỗ để xe (bao gồm xe 4 bánh, xe đạp, xe máy … và chỗ đỗ xe cho người khuyết tật), để những tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện trong quá trình triển khai những làm việc đầu tư những công trình thi công nhìn chung, nhà chung cư nói riêng.

Trong đây QCXDVN 01:2008 về quy hoạch thi công quy định về quy mô cho 1 chỗ để xe (bao gồm xe 4 bánh, xe đạp, xe máy, xe tải, xe buýt để làm cơ sở tính toán đủ quy mô cho những bãi đỗ xe trong thành phố cũng như cho những công trình thi công, công trình nhà chung cư; QCVN 10:2014/BXD về thi công công trình cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng cũng đã quy định “đối có nhà chung cư cần dành ít nhất 2 % chỗ đế xe cho người khuyết tật” – Mục 2.2.1.

Ngày 24/6/2013, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1245/BXD-KHCN giải đáp chỉ tiêu thiết kế ứng dụng cho công trình nhà ở cao tầng. Theo đây, đối có chung cư thương mại cứ 100m2 quy mô sử dụng của căn hộ chung cư phải bố trí tối thiểu 20m2 chỗ để xe (kể cả các con phố nội bộ trong nhà xe); đối có chung cư nhà ở xã hội cứ 100m2 quy mô sử dụng của căn hộ chung cư phải bố trí tối thiểu 12m2 chỗ để xe (kể cả các con phố nội bộ trong nhà xe).

Hiện ở, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu kỹ dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về nhà chung cư, trong đây sẽ hợp nhất những quy định về quy mô chỗ đỗ xe trong những văn bản hiện hành để quy định cụ thể trong QCVN về nhà chung cư (bao gồm nhà chung cư thi công có mục đích để ở và nhà chung cư thi công có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh), chuẩn bị ban hành trong năm 2019 để góp phần tránh tranh chấp liên quan đến quyền có nơi để xe trong nhà chung cư.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Tri thức trẻ

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *