Sở Xây dựng công khai thông tin nhà ở đủ điều kiện mua, bán

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo một số Sở, UBND quận, huyện, ngân hàng trên địa bàn TP giải quyết các bấp cập trong giao dịch bất động sản.

Người mua cần xem kỹ pháp lý của dự án trước khi bỏ tiền mua – Ảnh: NC

Cụ thể, UBND TP giao Sở Xây dựng thực hiện tốt việc công khai trên Cổng tài liệu điện tử của Sở một số tài liệu về nhà ở đủ điều kiện được phân phối, cho thuê mua, được huy động vốn theo quy định pháp luật. Trong đây, Sở tài liệu rõ về số lượng và danh sách một số căn hộ chung cư đủ điều kiện để phân phối trong tổng số căn hộ chung cư của dự án đầu tư thi công nhà ở.

Đồng thời, Sở này phối hợp có Sở TN&MT không ngừng nghỉ kiểm tra việc chấp hành pháp luật của chủ đầu tư ở một số dự án trên địa bàn TP, kịp thời phát hiện vi phạm chủ chủ đầu tư. Trong đây, đáng chú tâm nhất là hiện trạng vừa thế chấp dự án cho ngân hàng vừa giao dịch cho người dân khi chưa có văn bản đồng ý của bên góp vốn, bên mua, thuê mua nhà ở và bên nhận thế chấp.

UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Tư pháp tiếp tục theo dõi, kịp thời giải đáp giải quyết (hoặc đề xuất giải quyết), tháo gỡ các gặp khó, vướng mắc trong việc công chứng hợp đồng giao dịch bất động sản (bất động sản), trong đây có bất động sản hình thành trong tương lai.

Sở này phối hợp có một số cơ quan (Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Ngân hàng nhà nước – Chi nhánh TP.HCM…) tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giải pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất (QSDĐ), tài sản gắn liền có đất trên địa bàn TP.HCM.

TP cũng giao trách nhiệm cho Sở Tư pháp nghiên cứu kỹ phương án bổ sung một số giải pháp phối hợp giữa cơ quan đăng ký đất đai có cơ quan tòa án và cơ quan giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tổ chức hành nghề công chứng trong vấn đề tài liệu về thông báo thụ lý tranh chấp, khiếu nại hoặc văn bản ngăn chặn.

TP yêu cầu Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh TP.HCM chấn chỉnh một số tổ chức tín dụng trên địa bàn TP, thực hiện quyền giám sát, theo dõi đối có tài sản bảo đảm hình thành trong tương lai.

TP giao Sở TN&MT chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai TP không ngừng nghỉ báo cáo một số gặp khó, vướng mắc, kịp thời giải đáp hoặc đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký giải pháp bảo bảm đối có QSDĐ, tài sản gắn liền có đất và tăng cường việc kiểm tra tiếp nhận hồ sơ theo quy định.

Ngoài ra, Sở này sẽ chủ trì, phối hợp có Sở TT&TT thi công chương trình cơ sở dữ liệu tập trung cấp đô thị về quản lý đất đai; tiến đến kết nối, chia sẻ tài liệu có Sở Tư pháp và một số cơ quan có liên quan về chương trình cơ sở dữ liệu về đăng ký thế chấp QSDĐ, tài sản gắn liền có đất và công chứng giao dịch bất động sản.

TP giao UBND một số quận, huyện thực hiện một số giải pháp tuyên truyền, khuyến khích một số cá nhân, tổ chức khi giao dịch có tổ chức kinh doanh bất động sản cần chủ động chọn lọc hình thức công chứng hợp đồng, để cắt giảm rủi ro trong giao dịch.

Các sở, ban, ngành cần tăng cường áp dụng công nghệ tài liệu trong việc nắm bắt, giám sát việc tổ chức thực hiện dự án, mua, phân phối bất động sản của chủ đầu tư đối có bạn.

UBND TP lưu ý trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có gặp khó, vướng mắc phát sinh, yêu cầu thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị báo cáo UBND TP (thông qua Sở Tư pháp) để tham khảo, chọn lọc.

Canhogemriversidehcm.com – Theo PLO

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *