Tạm dừng bán đấu giá tài sản tại KCN Phong Phú

Sau khi nghe báo cáo kết quả thanh tra ở KCN Phong Phú, huyện Bình Chánh, lãnh đạo UBND TP.HCM đã có chỉ đạo các sở ban ngành xử lý các vấn đề liên quan.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo về ba vấn đề của Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong và Phó chủ tịch UBND Ngô Minh Châu sau khi lãnh đạo TP nghe Thanh tra TP báo cáo về kết quả thanh tra ở KCN này.

Theo đây, vấn đề thứ nhất, lãnh đạo TP giao Chánh thanh tra TP dự thảo văn bản trình Chủ tịch UBND TP thảo luận có ngân hàng Nhà nước Việt Nam liên quan đến các sai phạm trong việc cho vay 18 hợp đồng tín dụng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Nam (nay là Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín), vi phạm Luật tín dụng năm 2010.

Vấn đề thứ hai, Chánh thanh tra chủ trì phối hợp Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan tìm hiểu, đề xuất Chủ tịch UBND TP.HCM có văn bản đề nghị các cơ quan công dụng tạm dừng việc bán đấu giá quyền tài sản phát sinh từ việc đền bù ở KCN này, chờ ý kiến kết luận cuối cộng của Chủ tịch Ủy ban.

Cuối cộng, TP giao Chánh thanh tra giao Sở TN&MT chủ trì phối hợp có thanh tra, Ban Quản lý khu Nam và UBND huyện Bình Chánh kiểm tra, rà soát lại quá trình bồi thường của dự án Khu công nghiệp Phong Phú.

Các bên cũng phải làm rõ các trường hợp chủ đầu tư tự thương lượng bồi thường có người sử dụng đất, các trường hợp chủ đầu tư bồi thường theo phương án được phê duyệt.

Canhogemriversidehcm.com – Theo PLO

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *