Thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết về việc thành lập phường Mỹ Đức, thuộc thị xã Hà Tiên và thành lập đô thị Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang.

Toàn cảnh thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, nay là đô thị Hà Tiên – ẢNH KIENGIANG.GOV

Tại phiên họp thứ 27 chiều nay, 11.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tham khảo, chọn lọc việc thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên và thành lập đô thị Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho hay, phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên được thành lập trên cơ sở tất cả 16,96 km2 qui mô môi trường xung quanh và 9.108 người của xã Mỹ Đức.

Thành phố Hà Tiên được thành lập trên cơ sở tất cả 100,49 km2 qui mô môi trường xung quanh và 81.576 người của thị xã Hà Tiên.

Ông Tân cho hay, việc thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên và đô thị Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang chắc chắn những điều kiện và nguyên tắc theo quy định.

Còn đô thị Hà Tiên chuẩn bị thành lập đã bảo đảm đạt 5/5 nguyên tắc theo quy định ở điều 5 Nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sau khi thành lập, đô thị Hà Tiên có 100,49 km2 qui mô môi trường xung quanh và 81.576 người; có 7 đơn vị hành chính cấp xã, gồm những phường: Tô Châu, Đông Hồ, Bình San, Pháo Đài, Mỹ Đức, và những xã Thuận Yên, Tiên Hải.

Tỉnh Kiên Giang có hơn 6.300 km2 qui mô môi trường xung quanh và hơn 1,76 triệu người; có 15 đơn vị hành chính cấp huyện.

Theo cáo cáo thẩm tra đề án do ông Nguyễn Khắc Định, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, trình bày ở phiên họp, việc thành lập xã Mỹ Đức và đô thị Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang là cần thiết, thích hợp quy hoạch chung, cung cấp đề nghị tổ chức quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn đã được đô thị hóa cao, tạo điều kiện phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Ủy ban Pháp luật cũng đề nghị bổ sung vào Nghị quyết của Quốc hội điều khoản chuyển tiếp để những cơ quan, tổ chức và địa phương có thời gian cho công tác dự trù, kiện toàn tổ chức, nhữngh tân tên gọi, con dấu và những điều kiện cần thiết khác cho làm việc của đơn vị hành chính mới được thành lập.

Theo đây, kể từ 1.11.2018, những cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn có địa danh xã Mỹ Đức và thị xã Hà Tiên phải hoàn thành việc đổi tên và làm việc theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ông Định cho biết, qua lấy phiếu biểu quyết của những thành viên của Ủy ban Pháp luật, có 38/42 thành viên (chiếm 90,5%) tán thành việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên và đô thị Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang; có 4/42 thành viên (chiếm 9,5%) chưa điện thoại được để xác nhận ý kiến.

Tại phiên họp, những thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết có 100% số phiếu tán thành.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Thanh Niên

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *