Thành phố Hồ Chí Minh: Xây nhà nhỏ hơn giấy phép xây dựng vẫn được cấp sổ hồng

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về 1 số nội dung liên quan đến việc xử lý công trình thi công mới nhà ở riêng lẻ hoặc công trình sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Thành phố

Xây dựng nhà nhỏ hơn giấy phép thi công, một sốh tân kiến trúc mặt ngoài thuộc khu vực không yêu cầu quản lý kiến trúc thì được coi không vi phạm trật tự thi công.

Theo ông Lê Hòa Bình – Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhằm chắc chắn tính thống nhất trong thực hiện công tác kiểm tra vận hành thi công, có việc xử lý công trình thi công mới nhà ở riêng lẻ hoặc công trình sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ và công tác cấp giấy chứng nhận quyền có nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Thành phố, Sở Xây dựng có ý kiến:

Đối có công trình thi công mới nhà ở riêng lẻ hoặc công trình sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ, ngoài khu vực quy hoạch chi tiết thi công mật độ 1/500, đã được cấp Giấy phép thi công thì yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền có nhà ở riêng lẻ (sổ hồng) khi: Có qui mô nhỏ hơn so có giấy phép thi công, không làm một sốh tân chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc theo giấy phép thi công được cấp, không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực công trình, không thuộc trường hợp điều chỉnh giấy phép thi công theo Điều 98, Luật Xây dựng 2014.

Không coi là hành vi thi công sai nội dung giấy phép thi công được cấp trong một số trường hợp: Thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình trong thành thị không thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc; Điều chỉnh kiến trúc nội khu công trình không làm một sốh tân công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng đến an toàn phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, không làm một sốh tân chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc theo giấy phép thi công được cấp.

Cũng theo ông Bình, đối có công trình thi công mới nhà ở riêng lẻ hoặc công trình sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ, ở nông thôn thuộc công trình được miễn giấy phép thi công theo quy định ở điểm k, khoản 2, Điều 89, Luật Xây dựng năm 2014, Sở Xây dựng yêu cầu UBND quận, huyện thực hiện theo quy định, ở khoản 2, Điều 2, Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về quản lý trật tự thi công đối có công trình được miễn giấy phép thi công: Việc quản lý trật tự thi công căn cứ vào quy hoạch thi công được duyệt và một số quy định của pháp luật có liên quan.

Đối có khu vực chưa có quy hoạch thi công được duyệt, UBND một số cấp theo phân cấp có trách nhiệm ban hành quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc để làm cơ sở cấp giấy phép thi công và quản lý trật tự thi công; Nội dung quản lý trật tự thi công đối có một số công trình được miễn giấy phép thi công là kiểm tra sự tuân thủ quy hoạch thi công, kiến trúc thành thị (nếu có) hoặc quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc.

Đối có trường hợp kiến trúc thi công đã được cơ quan chuyên môn về thi công thẩm định thì nội dung quản lý thi công là kiểm tra sự tuân thủ kiến trúc đã được thẩm định và một số quy định của pháp luật có liên quan.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Báo thi công

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *