Thành phố Vĩnh Yên đẩy mạnh công tác quản lý đất đai

Trong năm 2018, công tác quản lý đất đai trên địa bàn đô thị Vĩnh Yên đã được các cấp, các ngành quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực đất đai được thực hiện có trọng tâm, trung tâm. Từ đây mà việc vi phạm về quản lý và sử dụng đất càng ngày càng có xu hướng giảm.

Để quản lý đất đai hiệu quả, các cán bộ của Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đô thị Vĩnh Yên phải hiểu, nắm chắc Luật Đất đai. Do vậy, UBND đô thị đã chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định giải đáp thi hành bằng nhiều hình thức thiết thực như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền bằng phương tiện lưu động; in 25.000 tờ rơi, tờ gấp, thông tin tuyên truyền về các thủ tục hành chính về đất đai phát cho các cán bộ làm công tác quản lý về đất đai và các hộ dân trên địa bàn; phát thông tin tuyên truyền các quy định mới của Luật Đất đai 2013 và các quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng cho 1 số hộ dân trên địa bàn đô thị để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đất đai.

Bằng các kiến thức được trau dồi mà mỗi cán bộ, công chức, viên chức của Phòng TN&MT đô thị Vĩnh Yên đã giải quyết các trường hợp 1 cách hiệu quả.

Trong năm 2018, công tác thu hồi đất, giao đất, bồi thường GPMB trên địa bàn đô thị được chú trọng tập trung thực hiện có hiệu quả, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Các dự án trung tâm, ưu tiên của đô thị và của tỉnh được UBND đô thị chỉ đạo đã đi vào hoạt động công tác thu hồi đất, bồi thường, GPMB và bàn giao cho chủ đầu tư để thi công thi công hạ tầng nhất là các dự án về các con phố giao thông.

Phòng TN&MT đã ban hành nhiều kế hoạch, thông báo, chọn lọc thu hồi đất và phương án bồi thường GPMB, trong đây 10 trường hợp thuộc diện tái an cư do bị thu hồi đất thực hiện các công trình dự án của đô thị đã được giao đất, phối hợp có Sở TN&MT tổ chức giao đất ở thực địa cho 15 dự án.

Cùng có đây, công tác giải quyết chính sách bán hàng đất dịch vụ cho nhân dân cũng được UBND đô thị quan tâm chỉ đạo sát sao. Trên cơ sở các xã, phường báo cáo về qui mô đất dịch vụ chưa chi trả cho nhân dân, Phòng TN&MT đã thi công phương án, công đoạn cụ thể để giải quyết dứt điểm chính sách bán hàng đất dịch vụ cho nhân dân trong năm 2019 theo như kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, phường tiếp tục tổ chức cho nhân dân thực hiện dồn ghép, bốc thăm địa điểm ô đất dịch vụ trình UBND đô thị chọn lọc giao đất dịch vụ cho các trường hợp đủ điều kiện theo quy định.

Kết quả là, trong năm 2018, UBND đô thị đã ra chọn lọc giao đất dịch vụ cho 570 ô đất ở các khu đất dịch vụ Hán Lữ, phường Khai Quang; khu đất dịch vụ Đồng Cửa Quán, Đồng Thảy Nảy xã Thanh Trù, khu đất dịch vụ Cầu Ngã, khu cán bộ công nhân viên phường Hội Hợp; khu Hóc Thân, phường Đồng Tâm. Dự kiến đến cuối năm 2018 giao thêm 0,9 ha đất dịch vụ ở phường Hội Hợp (Khu đồng Gáo)….

Như vậy, tính đến hết tháng 12/2018, UBND đô thị chuẩn bị giao được 15,18 ha, đạt 75,3% so có tổng qui mô đất phải trả cho nhân dân (chắc chắn đạt chỉ tiêu theo đề nghị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh).

Tập thể Phòng TN&MT đô thị Vĩnh Yên luôn nỗ lực thực hiện tốt công tác liên quan đến vấn đề được giao (Ảnh: Ngọc Minh)

Bên cạnh đây, Phòng đã tham mưu có UBND đô thị tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường: Tích Sơn, Đống Đa, Định Trung, Thanh Trù tập trung đẩy nhanh công đoạn bồi thường giải phóng mặt bằng để thi công cơ sở hạ tầng, giao đất dịch vụ cho nhân dân. Đối có các trường hợp cố tình không chấp hành chọn lọc thu hồi đất ở khu đất dịch vụ xã Định Trung, phường Tích Sơn, phường Đống Đa…thì sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền vận động, đồng thời chỉ đạo rà soát, thiếp lập, củng cố hồ sơ để tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, tạo mặt bằng giao đất dịch vụ cho nhân dân.

Điểm mới của công tác quản lý đất đai được Phòng TN&MT Vĩnh Yên được Phòng TN&MT triển khai trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Dưới sự chỉ đạo của UBND đô thị, các đơn vị tổ chức đấu giá cách tân hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Trong năm 2018, Phòng TN&MT đô thị đã tổ chức 20 phiên đấu giá có 264 lượt ô đất. Tất cả các phiên đấu giá đều được tổ chức theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín 1 vòng qua các con phố bưu điện. Hình thức này vừa chắc chắn các quy định pháp luật vừa hạn chế được tối đa hiện tượng thông đồng dìm giá trong quá trình tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Qua đây, số tiền chênh lệch so có giá khởi điểm được tăng lên đáng kể, chắc chắn việc chống thất thu ngân sách nhà nước và tạo điều kiện cho người có nhu cầu sử dụng đất thực sự được tham dự đấu giá quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, do công tác bồi thường GPMB, thi công cơ sở hạ tầng 1 số khu chuẩn bị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2018 còn chậm, nên số tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất không chắc chắn so có kế hoạch đã đề ra.

Bên cạnh đây, Phòng TN&MT đô thị còn tham mưu phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn đô thị; tham dự nhiều đoàn, nhiều đợt thanh tra,kiểm tra đột xuất công tác quản lý, sử dụng đất đai cấp xã,phường phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm về khai thác đất trái phép; các hành vi lấn chiếm đất đai, sử dụng đất đai sai mục đích, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất; khai thác hạ cốt đất trái phép. Kiểm tra, phát hiện và đình chỉ các trường hợp tạo lập tài sản trái phép trong khu quy hoạch các dự án, công trình đã có thông báo thu hồi.

Trong thời gian tới, các cán bộ, công chức, viên chức thuộc Phòng TN&MT đô thị Vĩnh Yên sẽ tiếp tục phấn đấu khắc phục gặp khó, vướng mắc còn tồn ở; tăng cường công tác quản lý đất đai trong tình hình mới, làm cơ sở để tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Xây Dựng

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *