Thu hồi, giải phóng mặt bằng 5.000 ha để xây sân bay Long Thành

Chính phủ đã phê duyệt báo cáo tìm hiểu khả thi dự án thu hồi đất, tái an cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng tổng diện tích thu hồi 5.000 ha.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký chọn lọc phê duyệt báo cáo tìm hiểu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành). UBND tỉnh Đồng Nai là chủ đầu tư dự án, thực hiện ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Cần 5.000 ha đất xây sân bay Long Thành và 364,21 ha đất thi công 2 khu tái an cư

Theo TTXVN, mục tiêu của dự án nhằm thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư để có mặt bằng “sạch” giao chủ đầu tư dự án đầu tư thi công Cảng hàng không quốc tế Long Thành đúng công đoạn.

Thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư trên 1 số phần tổng diện tích thuộc địa bàn huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai: 5.000 ha đất xây cảng hàng không; 364,21 ha đất thi công 2 khu tái an cư gồm: Khu dân cư, tái an cư Lộc An – Bình Sơn 282,35 ha; 1 phần Phân khu III Khu dân cư, tái an cư Bình Sơn 81,86 ha.

Tổng mức đầu tư dự án là 22.856 tỉ đồng, trong đây, 4.189 tỉ đồng thi công hạ tầng 1 số khu tái an cư; 479 tỉ đồng tái lập hạ tầng ngoài ranh giới cảng hàng không; 17.855 tỉ đồng bồi thường, hỗ trợ, tái an cư; 306 tỉ đồng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống người dân; lập báo cáo tìm hiểu khả thi dự án 27 tỉ đồng.

Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Thời gian dự kiến và thực hiện dự án từ năm 2017 đến năm 2021.

Các dự án thành phần có cấu phần thi công, gồm: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái an cư ở xã Lộc An – Bình Sơn; 1 số công trình xã hội khu dân cư, tái an cư ở xã Lộc An – Bình Sơn; hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái an cư ở xã Bình Sơn; 1 số công trình xã hội khu dân cư, tái an cư xã Bình Sơn; tái lập hạ tầng kỹ thuật – hạ tầng xã hội ngoài ranh giới Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Báo cáo chậm so có yêu cầu

Trước đây, tháng 10-2018, Chính phủ đã có báo cáo về tình hình triển khai thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) gửi Quốc hội dự kiến cho kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV. Báo cáo phân tách việc đã đi vào hoạt động và thẩm định duyệt báo cáo tìm hiểu khả thi dự án giải phóng mặt bằng (GPMB) chậm so có yêu cầu. Được biết, đa số tổng diện tích đất cần bàn giao cho Bộ GTVT để thi công sân bay Long Thành là tổng diện tích đất vườn cây cao su của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai (dao động 1.099 ha/1.165 ha cần bàn giao) và dao động gần 200 hộ dân.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phân tách việc thẩm định và phê duyệt báo cáo báo cáo tìm hiểu khả thi dự án này còn khá chậm. Cu thể, sau 1 năm kể từ khi Quốc hội có Nghị quyết số 53/2017/QH14 theo yêu cầu của Chính phủ nhưng đến nay dự án vẫn chưa được chọn lọc đầu tư. Việc chậm công đoạn của dự án thành phần này có thể ảnh hưởng lớn đến công đoạn dự án đầu tư GĐ 1 của sân bay Long Thành và ảnh hưởng lớn đến sinh kế của người dân do việc thực hiện 1 số quyền sử dụng đất bị hạn chế.

Đồng thời, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội yêu cầu Chính phủ làm rõ sự khác biệt về số liệu tổng diện tích thu hồi đất dự án và tổng mức đầu tư trong báo cáo của Chính phủ so có Nghị quyết của Quốc hội. Theo Nghị quyết số 53/2017/QH14 ngày 24-11-2017 thì tổng diện tích đất phân khu III của khu tái an cư Bình Sơn là 97 ha, tổng mức đầu tư dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư là 22.938 tỉ đồng, trong khi, theo báo cáo của Chính phủ thì tổng diện tích này là 81,86 ha, tổng mức đầu tư dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư là 22.856 tỉ đồng.

Ngay sau khi Chính phủ phê duyệt báo cáo tìm hiểu khả thi dự án GPMB, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung triển khai đồng thời 1 số công tác sau: Thực hiện GPMB để thi công 1 số khu tái an cư (toàn bộ khu đất này cũng là đất vườn cây cao su của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai); triển khai công tác đầu tư thi công hạ tầng 1 số khu tái an cư; thực hiện GPMB 1.165 ha (GĐ 1) gồm: 1.099 ha của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai và đất của dao động 200 hộ dân; thực hiện đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống của người dân trong vùng dự án.

Phần tổng diện tích còn lại của dự án, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục thực hiện để đã đi vào hoạt động trước năm 2021 theo Nghị quyết số 53/2017/QH14 của Quốc hội.

Canhogemriversidehcm.com – Theo NLĐ

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *