Thủ tướng: Bình Phước phải tập trung xây dựng các cụm công nghiệp

Năm 2020, Bình Phước phải trở thành tỉnh khá của cả nước, đạt lương bình quân đầu người gấp đôi năm 2015.

Theo thống kê, Bình Phước có tốc độ tăng trưởng bình quân GĐ 2016 – 2018 ước đạt 6,83%,cao hơn bình quân cả nước. Cơ cấu kinh tế tỉnh chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông nghiệp.

Trong 7 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục đạt một vài kết quả nổi trội, trong đây, thu ngân sách tăng cao gần 70% so có cộng kỳ, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11,67%, kim ngạch xuất khẩu tăng 8,29%; số dự án vốn đầu tư trong nước tăng 22%…

Tuy nhiên, tỉnh vẫn nghèo, tồn tại nhiều gặp khó, phát triển chưa tương xứng về nội lực. Để khắc phục, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục phát huy tối đa một vài tiềm năng, có biện pháp đột phá Bên cạnh đây.

Theo đây, tỉnh tiếp tục tái cấu trúc nền kinh tế gắn có rà soát, điều chỉnh lại một vài quy hoạch tổng thể và quy hoạch ngành, quy hoạch và phát triển vùng nông nghiệp áp dụng công nghệ cao, tham dự chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu.

Tỉnh cũng cần đẩy mạnh lôi kéo đầu tư vào nông nghiệp, cơ cấu lại ngành theo hướng nâng cao giá trị tăng thêm và phát triển toàn diện. Xây dựng hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới gắn có phong trào xây dựng nông thôn mới…

Đồng thời, Bình Phước cần phát triển một vài khu công nghiệp theo hướng tân tiến, hiệu quả và bền vững. Quy hoạch một vài khu kinh tế, một vài khu công nghiệp gắn có nhà ở xã hội cho người lao động, người dân trong khu vực dự án. Xây dựng một vài cụm công nghiệp để lôi kéo công ty vừa và nhỏ nhất là khu vực nông thôn.

Tỉnh cũng cần chú trọng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cung cấp nhu cầu của một vài khu, cụm công nghiệp….

Mặt khác, Thủ tướng đề nghị Bình Phước tiếp tục xây dựng bộ máy hành chính trong sạch, vững mạnh, phục vụ người dân và công ty. Tỉnh cần chỉ đạo quyết liệt, đề ra một vài biện pháp cụ thể để nâng cao chỉ số năng lực tranh giành cấp tỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý nghiêm và kịp thời một vài tổ chức và cá nhân có vi phạm trong thực xây dựng vụ.

Lãnh đạo Tỉnh chỉ đạo một vài cấp, một vài ngành nhất là cấp sở, cấp huyện phải tập trung cải một vàih hành chính tốt hơn, xây dựng cơ chế thông thoáng, cởi mở, kịp thời điều chỉnh, tháo gỡ gặp khó để lôi kéo công ty trong nước và nước ngoài về đầu tư, kinh doanh. Tỉnh cần thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển mạnh mẽ công ty tư nhân, phấn đấu đến năm 2020, tăng gấp 2 lần số công ty lên dao động 12 nghìn công ty và 75 người dân/1 công ty…

Canhogemriversidehcm.com – Theo Trí Thức Trẻ

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *