Thủ tướng chỉ đạo: Hủy hợp đồng BT nếu phát hiện sai phạm

Trường hợp phát hiện có vi phạm nhưng chưa gây thất thoát tài sản nhà nước thì phải thực hiện điều chỉnh lại hợp đồng BT; nếu phát hiện vi phạm thì phải tự hủy hợp đồng dự án, thu hồi ngay tài sản nhà nước…

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản hoả tốc thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở buổi họp Thường trực Chính phủ mới đây để tham khảo dự thảo nghị quyết của Chính phủ về sử dụng tài sản công để chi trả cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT.

Thông báo cho biết, Bộ Tài chính không quyết liệt, để phát triển chậm độ thi công dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để chi trả cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư thi công công trình theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT).

Thủ tướng đề nghị một vài địa phương rà soát lại một vài dự án BT.

“Điều đây đã tạo dao động trống pháp lý khiến một vài dự án đang và dự trù triển khai trên cả nước năm 2018 bị đình trệ, gây gặp khó cho công ty, nhất là công ty có diện tích nhỏ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lôi kéo nguồn lực xã hội trong đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trong thời gian qua. Trách nhiệm này trước hết thuộc về Bộ Tài chính” – văn bản nêu.

Bên cạnh đây, nhiều nội dung trong dự thảo Nghị quyết có tính quy phạm, chưa thích hợp có quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Để sớm khắc phục dao động trống pháp lý trong đầu tư theo hình thức BT, Thường trực Chính phủ chỉ đạo, Bộ Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp có một vài Bộ Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư rà soát, hoàn chỉnh lại dự thảo Nghị quyết theo hướng tập trung xử lý chuyển tiếp đối có một vài dự án đã ký Hợp đồng BT trước ngày 1/1/2018.

“Không hồi tố nhưng bảo đảm nghiêm ngặt, đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho đầu tư phát triển, không gây gặp khó, vướng mắc cho nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nhỏ; tuyệt đối không để xảy ra hiện trạng lợi dụng chỉ đạo của Chính phủ để hợp thức hóa sai phạm trong đầu tư dự án BT (nếu có)” – văn bản chỉ đạo nêu rõ.

Yêu cầu một vài Bộ, ngành, UBND một vài địa phương (cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối có dự án BT) và nhà đầu tư một vài dự án BT chịu trách nhiệm rà soát lại một vài Hợp đồng dự án, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật đối có một vài sai phạm (nếu có); không được đồng ý sai trái, vi phạm pháp luật; không làm thất thoát tài sản công, không để xảy ra tham nhũng, lợi ích nhóm.

Trường hợp phát hiện có vi phạm nhưng chưa gây thất thoát tài sản nhà nước thì phải thực hiện điều chỉnh lại Hợp đồng BT; nếu phát hiện vi phạm (vi phạm pháp luật về ngân sách nhà nước, thi công, quản lý đất đai, đấu thầu, đầu tư công, quản lý tài sản công và pháp luật liên quan khác…) thì phải tự hủy Hợp đồng dự án, thu hồi ngay tài sản nhà nước, đồng thời xử lý nghiêm một vài tập thể, cá nhân sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Trên cơ sở dự thảo Nghị quyết, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp có một vài Bộ, cơ quan: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Chính phủ làm rõ tính pháp lý, nội dung và hình thức văn bản, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/12/2018.

Đối có dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để chi trả cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư thi công công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao, đề nghị Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/1/2019.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Vietnamnet

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *