Thủ tướng yêu cầu làm rõ cơ sở pháp lý về cơ chế đặc thù cho bồi thường, thu hồi đất, tái định cư tại TP.HCM

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về kiến nghị của UBND TP.HCM tiến hành thí điểm cơ chế, quy trình đặc biệt để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái an cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn TP.HCM.

Cụ thể, trước đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường và ý kiến của Bộ Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu kỹ tiếp thu một vài ý kiến góp ý của một vài Bộ (nêu trên) để có phương án thích hợp cho từng đề xuất của UBND TP.HCM.

Đối có từng phương án, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần xác định rõ về cơ sở pháp lý, cơ quan có thẩm quyền giải quyết một vài nội dung liên quan để chắc chắn một vài phương án thích hợp có một vài quy định pháp luật hiện hành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kịp thời trước ngày 20/8/2019.

Hồi tháng 4/2019, UBND TP.HCM kiến nghị Bộ TN-MT đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho TP.HCM chủ động ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính bồi thường, hỗ trợ, tái an cư hàng năm để làm cơ sở lấy ý kiến người dân về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái an cư và ban hành chọn lọc thu hồi đất, chọn lọc bồi thường, hỗ trợ, tái an cư cho các hộ đồng thuận (theo quy định Khoản 2, Điều 67 luật đất đai 2013 ).

Dù vậy, TP.HCM vẫn khảo sát, điều tra về giá đất cụ thể ở thời điểm thu hồi đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái an cư cho các trường hợp chưa đồng thuận (theo quy định ở Khoản 2 Điều 74 luật đất đai 2013).

Theo UBND TP.HCM, để rút ngắn thời gian thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái an cư và bàn giao mặt bằng một vài dự án có thu hồi đất trên địa bàn, có thể xác định 3 khung thời gian trong công tác này.

Thứ 1: Tối đa là 240 ngày kể từ ngày ban hành thông báo thu hồi đất để đã đi vào hoạt động việc ban hành 5 loại chọn lọc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái an cư.

Thứ 2: Tối đa là 30 ngày kể từ ngày ban hành chọn lọc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái an cư để đã đi vào hoạt động chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái an cư.

Thứ 3: Tối đa là đã đi vào hoạt động việc thu hồi đất và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án: nếu 100% người dân đồng thuận chấp hành bàn giao mặt bằng thì sớm nhất là 30 ngày kể từ ngày đã đi vào hoạt động việc chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái an cư cho người bị thu hồi đất.

Nếu có dưới 5 trường hợp phải tiến hành một vàih thức cưỡng chế thu hồi đất thì sớm nhất là 60 ngày và chậm nhất là 120 ngày làm việc kể từ ngày đã đi vào hoạt động việc chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái an cư cho người bị thu hồi đất hoặc gửi tiền vào tài khoản tạm giữ ở Kho bạc Nhà nước. Nếu có trên 5 trường hợp phải tiến hành một vàih thức cưỡng chế thu hồi đất thì sớm nhất là 120 ngày và chậm nhất là 180 ngày làm việc kể từ ngày đã đi vào hoạt động việc chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái an cư cho người bị thu hồi đất hoặc gửi tiền vào tài khoản tạm giữ ở Kho bạc Nhà nước.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Nhịp sống kinh tế

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *