Thủ tướng yêu cầu sớm điều chỉnh quy hoạch khu cảng Hải Phòng

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc đầu tư những dự án ở khu vực Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng.

Thủ tướng nhất trí có đề nghị của UBND đô thị Hải Phòng về chủ trương đầu tư những bến cảng số 3, 4 khu bến cảng Lạch Huyện của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng.

Thông báo nêu rõ, để phục vụ cho việc đầu tư và kêu gọi đầu tư phát triển Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (khu bến cảng Lạch Huyện) và khu dịch vụ hậu cần sau cảng – dịch vụ logistics, điều chỉnh Quy hoạch khu bến cảng Lạch Huyện phải chắc chắn những đề nghị: Tạo sức lôi kéo đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài để đầu tư phát triển những bến cảng và khu dịch vụ logistics; chắc chắn và nâng cao tính tranh giành quốc gia trong việc lôi kéo lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu và hàng hóa trung chuyển thông qua cảng.

Các Bộ, ngành và UBND đô thị Hải Phòng cần quan tâm hỗ trợ đầu tư của những công ty trong nước quan tâm đầu tư phát triển, quản lý khai thác cảng biển và dịch vụ logistics. Ưu tiên, tạo điều kiện cho những liên doanh, liên kết đầu tư phát triển cảng biển, khu dịch vụ của những công ty trong nước nhưng vẫn phải chắc chắn tính tranh giành giá cả theo cơ chế phân khúc theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đây, đầu tư phát triển cảng biển cần phải kết hợp và hài hòa có nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; kết hợp phát triển kinh tế có quốc phòng, an ninh; việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển khu bến cảng này cần sớm được thực hiện để cung cấp nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế của khu vực và của cả nước.

Về điều chỉnh Quy hoạch phát triển khu bến cảng Lạch Huyện, Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp có UBND đô thị Hải Phòng và những cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tìm hiểu, điều chỉnh Quy hoạch chi tiết phát triển những bến cảng còn lại (sau những bến số 3, 4 được quy hoạch để thực hiện di dời Khu bến cảng Hoàng Diệu của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng) của khu bến cảng Lạch Huyện chắc chắn Quy hoạch có tầm nhìn, định hướng tốt, có tính kết nối tốt những phương thức vận tải trong khu vực; cung cấp việc tiếp nhận tàu cỡ lớn.

Về chủ trương Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng đầu tư bến cảng số 3 và số 4, việc đầu tư thi công những bến cảng này cần phải được thực hiện nhanh, đúng pháp luật, bảo đảm phát huy truyền thống lịch sử của Cảng Hải Phòng và phát triển trong tương lai có tính tranh giành lâu dài của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Do vậy, Thủ tướng nhất trí có đề nghị của UBND đô thị Hải Phòng về chủ trương đầu tư những bến cảng số 3, 4 khu bến cảng Lạch Huyện của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng để phục vụ việc di dời khu bến cảng Hoàng Diệu; cung cấp công đoạn thực hiện những dự án đầu tư thi công, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội của đô thị Hải Phòng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cập nhật, đã đi vào hoạt động lại nội dung báo cáo thẩm định và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư thi công những bến cảng container số 3 và số 4 Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng theo đúng quy định, trình Thủ tướng Chính phủ tham khảo, chọn lọc.

Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp có những Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương và những cơ quan liên quan tổ chức tìm hiểu, đề xuất những mô hình ban quản lý khai thác cảng biển theo hướng không phát sinh tổ chức, bộ máy mới, trong đây có hình thức thí điểm giao Ban quản lý Khu kinh tế ven biển thực hiện tính năng quản lý đầu tư thi công và phát triển những khu bến cảng; báo cáo Thủ tướng để tham khảo, ứng dụng thống nhất đối có Khu bến cảng Lạch Huyện và Khu bến cảng Cái Mép – Thị Vải.

Trên cơ sở mô hình ban quản lý khai thác cảng biển, Thủ tướng Chính phủ sẽ tham khảo, chọn lọc việc đầu tư những bến cảng còn lại thuộc khu bến cảng Lạch Huyện.

Canhogemriversidehcm.com – Theo VnEconomy

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *