Thừa Thiên-Huế: Kiến nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Khu kinh tế Chân Mây

Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung đã 10 năm, hiệu quả đầu tư vẫn chưa cao, chưa tương xứng có tiềm năng phát triển, vì vậy, UBND tỉnh kiến nghị Bộ Xây dựng tham khảo trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương, nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thi công Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô đến 2025.

Hạ tầng Khu tái an cư Chân Mây – Lăng Cô.

Quá trình triển khai cụ thể hóa quy hoạch chung, UBND tỉnh đã tổ chức lập và phê duyệt 1 số đồ án quy hoạch chi tiết thi công tỷ lệ 1/2000, tỷ lệ 1/500 có qui mô qui mô dao động 6.180ha (chiếm hơn 60% qui mô đất thuận lợi thi công khu kinh tế), làm cơ sở pháp lý để kêu gọi 1 số dự án đầu tư.

Qua nhiều năm kêu gọi đầu tư, Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô đã lôi kéo được 49 dự án đầu tư có tổng vốn đầu tư đăng ký dao động 75.300 tỷ đồng, qui mô sử dụng đất 1.760ha, lũy kế vốn thực hiện dao động 8.950 tỷ đồng; trong đây có 18 dự án đã đi vào vận hành.

Sau gần 10 năm, Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung thi công, hiệu quả đầu tư vào khu kinh tế này vẫn chưa cao và chưa tương xứng có tiềm năng phát triển.

Ngoài ra, quá trình triển khai thực hiện quy hoạch vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập; 1 số định hướng phát triển về kết cấu hạ tầng kỹ thuật – xã hội đã không còn thích hợp có quy hoạch được phê duyệt.

Bên cạnh đây, trong quá trình lập quy hoạch 1 số phân khu công dụng và nghiên cứu kỹ phương án đầu tư của 1 số nhà đầu tư có năng lực, nhiều đơn vị giải đáp và nhà đầu tư kiến nghị cần tham khảo điều chỉnh định hướng khai thác tối đa địa hình, phong cảnh môi trường xung quanh, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và cắt giảm tối đa việc giải phóng mặt bằng, tránh làm xáo trộn cuộc sống người dân.

Quy hoạch chung thi công Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô được UBND tỉnh xin điều chỉnh cục bộ quy hoạch có 4 nội dung. Theo đây, quy hoạch khu công nghiệp và khu phi thuế quan có qui mô dao động 3.040ha, đề xuất điều chỉnh tỷ lệ thi công gộp từ tối thiểu 35% thành tối đa 50% và thích hợp có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch thi công.

Khu du lịch Lăng Cô đề xuất điều chỉnh tuyến các con phố du lịch ở khu vực Lăng Cô (các con phố Chân Mây) thành các con phố nội bộ, giao thông kết nối khu vực này đi theo tuyến các con phố ven núi Phú Gia. Bổ sung quỹ đất có tính thành thị du lịch theo mô hình hỗn hợp để phục vụ tái an cư giải phóng mặt bằng, ổn định cuộc sống người dân.

Khu du lịch Bãi Chuối phê duyệt qui mô dao động 120ha, tuy nhiên, hồ sơ bản vẽ xác định qui mô 220 ha. Do đây, đề xuất cập nhật lại qui mô Khu du lịch Bãi Chuối tăng 100ha theo hồ sơ bản vẽ quy hoạch đã được phê duyệt để tổng qui mô đất du lịch ở khu vực này dao động 220ha.

Khu du lịch Cảnh Dương đề xuất điều chỉnh 270ha đất du lịch sinh thái đẳng cấp thành đất du lịch kết hợp nhà ở thành thị để chỉnh trang, ổn định cuộc sống người dân và phát triển du lịch cùng đồng.

Ông Phan Ngọc Thọ – Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết: Nhằm cung cấp nhu cầu lôi kéo đầu tư, thích hợp có tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong GĐ GĐ này, tỉnh yêu cầu Bộ Xây dựng tham khảo và báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương và nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thi công Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô đến năm 2025 và giao UBND tỉnh tổ chức lập, phê duyệt và cập nhật 1 số nội dung điều chỉnh cục bộ vào hồ sơ quy hoạch chung, ra mắt theo quy định để có cơ sở phát triển Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Xây Dựng

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *