Tiếp tục thu hồi hơn 39.000m2 đất làm sân bay Long Thành

UBND tỉnh Đồng Nai có chọn lọc thu hồi quy mô đất hơn 39 ngàn m2 đất do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai quản lý.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành chọn lọc về việc thu hồi quy mô đất hơn 39 ngàn m2 đất do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai quản lý, sử dụng để thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

Toàn bộ quy mô đất trên thuộc địa phận xã Bình Sơn (huyện Long Thành)

. UBND tỉnh cũng giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (Sở TN&MT) có trách nhiệm thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng theo quy định.

Mới đấy, UBND tỉnh Đồng Nai vừa chính thức phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đây, tỉnh phê duyệt mức giá bồi thường cho hơn 3.000 ha đất ở dự án: Đối có đất ở nông thôn, ở địa điểm 1 được xác định giá cao nhất là hơn 6,5 triệu đồng/m2, địa điểm 4 (thấp nhất) là 1,6 triệu đồng/m2. Ngoài ra, đất ở nông thôn ở các địa điểm khác được định giá từ 1,3 triệu đến gần 4,6 triệu đồng/m2.

Đối có đất nông nghiệp, giá đất được định giá cao nhất là 360.000 đồng/m2 (đất trồng cây lâu năm và hằng năm thuộc các con phố nhóm 2) và đất được định giá thấp nhất là 161.000 đồng/m2 (đất nuôi trồng thủy sản và đất trồng rừng sản xuất).

Canhogemriversidehcm.com – Theo PLO

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *