Tỉnh Long An chỉ đạo công khai thông tin các dự án BĐS

UBND tỉnh Long An vừa có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND một số huyện, thị xã, đô thị kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định ở một số dự án nhà ở sai phép, không phép.

UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng một số sở nói trên, Chủ tịch UBND một số huyện, thị xã, đô thị khẩn trương tổ chức thực hiện công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công khai tài liệu một số dự án nhà ở đã được phê duyệt trên địa bàn ở trụ sở UBND cấp huyện, cấp xã, khu đất thực hiện dự án và trên phương tiện tài liệu đại chúng của địa phương để cho mọi tổ chức, cá nhân tiện dụng nắm bắt tài liệu trước khi thực hiện một số chuyển nhượng, bảo đảm tính công khai, minh bạch;

Công khai một số dự án nhà ở đã được phê duyệt nhưng có vi phạm pháp luật về đất đai, không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, phân phối nhà ở; công khai đầy đủ tài liệu dự án đầu tư theo chỉ đạo của UBND tỉnh ở Công văn số 3835/UBND KTTC, ngày 24/7/2019 và cập nhật công đoạn thực hiện dự án trên Bảng công khai tài liệu dự án để người dân và chính quyền địa phương theo dõi, giám sát.

Các sở cần tăng cường kiểm tra, rà soát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý ngay một số vi phạm nêu trên. Trường hợp có dấu hiệu lừa đảo cần kịp thời thông báo cho cơ quan bảo vệ pháp luật để xử lý theo quy định.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến để một số tổ chức, cá nhân được biết, thực hiện đúng một số quy định về việc thực hiện dự án đầu tư, việc chuyển nhượng, kinh doanh nhà đất theo quy định của pháp luật về đất đai và một số quy định của pháp luật khác có liên quan.

Tuyên truyền, khuyến cáo đến một số tổ chức, cá nhân cần điện thoại có cơ quan tài nguyên và môi trường, thi công và chính quyền địa phương nghiên cứu tài liệu dự án trước khi áp dụng chuyển nhượng để tránh rủi ro khi mua nhà đất không đúng quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp tài liệu một số dự án nhà ở đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, một số dự án nhà ở đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chậm triển khai, một số dự án nhà ở không được gia hạn chủ trương đầu tư cho UBND cấp huyện được biết để tài liệu rộng rãi cho mọi tổ chức, cá nhân trên địa bàn; đồng thời, cung cấp một số tài liệu cần thiết khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu điện thoại nghiên cứu tài liệu dự án.

Sở Xây dựng quản lý chặt một số dự án nhà ở, cung cấp tài liệu một số dự án nhà ở đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, phân phối nhà ở và một số dự án nhà ở chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, phân phối nhà ở cho UBND cấp huyện được biết để tài liệu rộng rãi cho mọi tổ chức, cá nhân trên địa bàn; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan công dụng không ngừng nghỉ theo dõi việc quảng cáo chuyển nhượng nhà đất ở các dự án nhà đất không đúng sự thật, có dấu hiệu “lừa đảo” trên các trang mạng xã hội để kịp thời có giải pháp ngăn chặn, xử lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND cấp huyện kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm một số trường hợp vi phạm trong việc sử dụng đất đai.

Canhogemriversidehcm.com – Theo NSKT

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *