Tổng kiểm kê đất đai trên toàn quốc

Trong đây, kiểm kê chi tiết một số loại đất trồng lúa, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ tình trạng sử dụng đất năm 2019.

Theo đây, Thủ tướng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số bộ, ngành có liên quan, UBND một số tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ tình trạng sử dụng đất năm 2019 trên phạm vi cả nước, nhằm phân tách hiện trạng tình hình sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính một số cấp, làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất một số cấp GĐ 2021 – 2030 và thi công chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng kiểm kê đất đai trên toàn quốc từ ngày 1/8/2019 (Ảnh minh hoạ).

Nội dung kiểm kê đất đai, lập bản đồ tình trạng sử dụng đất gồm: tổng diện tích một số loại đất; tổng diện tích một số loại đối tượng đang sử dụng đất, đối tượng đang quản lý, trong đây, kiểm kê chi tiết một số loại đất trồng lúa, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; Diện tích đất ngập nước, đất khu bảo tồn môi trường xung quanh, đất cơ sở bảo tồn phong phú sinh học…

Cùng có đây là tình hình sử dụng đất do công ty nhà nước, công ty cổ phần hóa quản lý sử dụng; đất do một số ban quản lý rừng và một số công ty sản xuất nông, lâm nghiệp sử dụng; đất ở một số dự án thi công nhà ở thương mại; đất thi công một số công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích.

Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chủ trì, phối hợp có một số tỉnh, thành thực hiện kiểm kê đất quốc phòng, đất an ninh để thống nhất số liệu phục vụ đề nghị tổng hợp kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ tình trạng sử dụng đất năm 2019 của từng địa phương, đồng thời gửi báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.

Chỉ thị nêu rõ: Thời điểm triển khai thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ tình trạng sử dụng đất được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước từ ngày 1/8/2019. Số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 được tính đến ngày 31/12/2019.

Thời hạn đã đi vào hoạt động và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ tình trạng sử dụng đất năm 2019 sẽ kết thúc trước ngày 16/6/2020 trên phạm vi toàn quốc.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã đi vào hoạt động và gửi kết quả cho UBND cấp tỉnh trước ngày 16/01/2020 để tổng hợp, báo cáo; gửi kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 16/4/2020.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Vietnamnet

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *