TP. HCM: 300 mặt bằng đất công trong diện bị thu hồi vẫn chưa rõ số phận

Giám đốc Sở Tài chính TP. HCM cho biết có dao động 300 mặt bằng đất công thuộc diện bị thu hồi Quyết định hoặc Văn bản về sử dụng đất trên địa bàn đô thị, trong đây có những mặt bằng đang thực hiện những dự án BĐS.

300 mặt bằng đất công trong diện bị thu hồi vẫn chưa rõ số phận (ảnh minh họa)

Trong văn bản mới nhất gửi Thủ tướng, những Bộ và UBND TP. HCM, Hiệp hội BĐS TP. HCM (HoREA) đã kiến nghị đô thị chỉ đạo những sở, ngành khẩn trương thực hiện công tác rà soát, phân loại 300 mặt bằng đất công thành 3 nhóm.

Nhóm 1 bao gồm những mặt bằng về căn bản thực hiện đúng theo chọn lọc của cơ quan có thẩm quyền. Nhóm 2 bao gồm những mặt bằng có sai phạm về quy trình, thủ tục, nghĩa vụ tài chính đối có nhà nước ở mức độ không lớn. Nhóm 3 bao gồm những mặt bằng có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Với nhóm 1, HoREA đề xuất sớm được giải tỏa cho người sử dụng đất. Với nhóm 2, Hiệp hội đề nghị đô thị đề nghị người sử dụng đất đã đi vào hoạt động những thủ tục đầu tư và thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung đối có nhà nước (nếu có).

Còn có nhóm ba, HoREA kiến nghị những cơ quan có thẩm quyền sớm có kết luận, giải quyết cụ thể đối có từng trường hợp, để có phương án xử lý có lý, có tình, có tính đến nhân tố lịch sử của quá trình sử dụng đất, vừa chắc chắn qui định không làm thất thoát tài sản công, vừa chắc chắn quyền và lợi ích hợp pháp của công ty và người dân.

Ngoài nội dung nêu trên, văn bản của HoREA cũng nhắc tới hiện trạng “đâyng băng” trong công tác xác định giá đất, thẩm định giá đất để tính tiền sử dụng đất dự án:

“Hiện nay, gần như công tác tính tiền sử dụng đất dự án BĐS trên địa bàn đô thị đều bị chậm trễ. Nhiều hồ sơ tính tiền sử dụng đất kéo dài cả năm nay vẫn chưa giải quyết xong, hoặc bị đề nghị bổ sung nhiều lần, bị chuyển lòng vòng, không trình được lên Hội đồng thẩm định giá đất và UBND đô thị”.

“Nguyên nhân trực tiếp là 1 số cán bộ, công chức sợ trách nhiệm, sợ sai nên có thái độ thụ động, không dám đề xuất chính kiến. Đồng thời, Hiệp hội cảm thấy chưa có “khung cơ chế” về quy trình tính “giá đất cụ thể” theo quy định của Luật Đất đai, thích hợp có điều kiện thực tiễn của đô thị Hồ Chí Minh, để cán bộ, công chức thực hiện công tác tính tiền sử dụng đất dự án theo “khung cơ chế” này thì yên tâm và được an toàn”, HoREA cho hay.

Hiệp hội kiến nghị Sở Tài nguyên Môi trường thụ lý nhanh hồ sơ tính tiền sử dụng đất dự án và phối hợp có Sở Tài chính để thẩm định giá đất và trình Ủy ban nhân dân đô thị chọn lọc tiền sử dụng đất của những dự án;

Đồng thời kiến nghị UBND đô thị quy định thời hạn thực hiện công tác tính tiền sử dụng đất dự án, để tránh hiện trạng đùn đẩy, dây dưa, kéo dài.

Ngoài ra, HoREA cũng tái đề xuất UBND đô thị chỉ đạo những Sở, ngành thi công “khung cơ chế” về quy trình tính “giá đất cụ thể” theo quy định của Luật Đất đai, thích hợp có điều kiện thực tiễn của TP. HCM để cán bộ, công chức thực hiện công tác tính tiền sử dụng đất dự án theo “khung cơ chế” này thì yên tâm và được an toàn.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Vietnamfinance

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *