TP.HCM chỉ đạo khẩn trương rà soát việc sử dụng đất

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan ở buổi họp về giải quyết những gặp khó vướng mắc của Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).

Cụ thể, UBND TP.HCM giao Sở TN&MT khẩn trương chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng rà soát, tham mưu UBND TP.HCM dự thảo văn bản báo cáo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng theo chỉ đạo ở Công văn số 11153/VPCP-CN ngày 19/10/2017 về rà soát, tổng hợp những trường hợp đang sử dụng đất trên địa bàn thành thị có lý do do đền bù đất nông nghiệp hoặc đất chuyện dụng, cung cấp 1 trong những điều kiện: đã được xác định là đất ở trong đồ án quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

Hoặc đã có văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai dự án thi công nhà ở; hoặc đã được ghi trong chọn lọc thu hồi đất khi thực hiện giải phóng mặt bằng là để thực hiện dự án đầu tư thi công nhà ở. Báo cáo TP trước ngày 6/9/2019.

Giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp có những sở, ngành liên quan tìm hiểu giải đáp của Bộ TN&MT ở Công văn số 3886 ngày 13/8/2019 để thi công phương án, quy trình giải quyết đối có phần quy mô đất do Nhà nước giao đất để quản lý đất đai nằm xen cài trong những thửa đất nhà đầu tư đã nhận giao dịch hay nhận góp vốn để chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định pháp luật; báo cáo, đề xuất, trình thường trực UBND TP tham khảo, chọn lọc.

Giao Sở Xây dựng TP.HCM khẩn trương có báo cáo những nội dung theo đề nghị của UBND TP.HCM.

Giao Văn phòng UBND TP.HCM khẩn trương rà soát, tham mưu xử lý đề xuất của Sở Kế hoạch Đầu tư ở Công văn số 6201/SKHĐT-ĐKĐT ngày 8/8/2019 về giải quyết vướng mắc của khái niệm “nhà đầu tư” và ” chủ đầu tư ” dự án nhà ở theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Quy hoạch thành thị.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Nhịp sống việt

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *