TP.HCM đánh giá tiến độ nhiều dự án bất động sản

UBND TP.HCM vừa giao 1 số quận huyện làm việc có chủ đầu tư của nhiều dự án BĐS để ứng dụng rà soát, phân tách công đoạn thực hiện.

Nhiều dự án BĐS đang dừng triển khai do dính đất nông nghiệp, đất kênh rạch

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan vừa chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND 1 số quận, huyện báo cáo về tình hình thực hiện cũng như xử lý 1 số dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất GĐ 2015 – 2019.

Trong số 2.326 dự án trên địa bàn TP.HCM thì có 608 dự án (tổng tổng diện tích 1.094,49ha) đã thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất GĐ 2015 – 2019 và 1.718 dự án (12.389,58ha) đang thực hiện. Ngoài ra, có 180 dự án (1.094,69ha) không tiếp tục thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất.

Đối có 1.718 dự án đang thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất, UBND TP.HCM giao 1 số quận, huyện làm việc có chủ đầu tư để rà soát, phân tách công đoạn triển khai dự án.

Những tài liệu phải rà soát gồm kết quả, thủ tục chưa thực hiện, việc lập và phê duyệt dự án đầu tư, công đoạn thu hồi đất, tình hình bồi thường giải phóng mặt bằng và 1 số thủ tục liên quan.

Trên cơ sở này, 1 số quận, huyện báo cáo phân tách tình hình thực hiện, đề xuất gia hạn hoặc không gia hạn triển khai dự án cũng như 1 số căn cứ pháp lý đề xuất. Sau đây gửi về Sở TN&MT để phối hợp có 1 số sở ngành tham mưu, trình UBND TP.HCM giải quyết trước ngày 30/4/2020.

Còn có 608 dự án đã thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất, 1 số địa phương phải theo dõi, kiểm tra tổ chức sử dụng đất đúng mục đích, chắc chắn hiệu quả, chống lãng phí sử dụng đất và đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, hiện có 63 dự án nhà ở thương mại có lý do đất do đền bù đất nông nghiệp hoặc đất chuyện dụng. Các dự án đã được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư và công nhận chủ đầu tư.

Thế nhưng, do vướng mắc quy định pháp luật nên 45 dự án hết hiệu lực thi hành văn bản công nhận chủ đầu tư, chỉ có 1 dự án được cấp GCNQSDĐ đất ở, 1 dự án thực hiện nghĩa vụ tài chính, 3 dự án có chọn lọc thu hồi đất, giao đất…

Trước đây, Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) đã gửi UBND TP.HCM 1 bản kiến nghị, đề xuất dày 30 trang giải quyết 1 số vướng mắc liên quan đến quy trình triển khai 1 dự án BĐS, quy trình xác định tiền sử dụng đất, xử lý phần đất công (các con phố giao thông, mương, kênh rạch…) trong dự án tư nhân.

Những nhóm vấn đề vướng mắc này hiện đang khiến cho 1 số công ty BĐS gặp rất nhiều gặp khó, bế tắc.

Trong đây, Hiệp hội yêu cầu TP.HCM cho phép giao phần đất rạch, bờ đất, các con phố do Nhà nước quản lý có hình dạng bất định hình (chẳng thể xác định chỉ tiêu quy hoạch thành 1 dự án độc lập), nằm xen cài rải rác trong dự án nhà ở cho chủ đầu tư mà không phải thực hiện đấu giá.

Giá trị phần đất này được xác định theo “giá đất cụ thể” thích hợp giá thị trường theo quy định của pháp luật đất đai, khi tính tiền sử dụng đất dự án để nộp ngân sách nhà nước, như 1 sốh làm GĐ này.

TP.HCM cũng có thể thực hiện chuyển đổi quyền sử dụng đất rạch, bờ đất, các con phố thuộc Nhà nước quản lý theo cơ chế “chuyển đổi quyền sử dụng đất” và “dồn điền đổi thửa”. Cơ chế chuyển đổi được ứng dụng là đổi ngang “đất thô”, 1 số thửa đất (cũ) thuộc Nhà nước quản lý nằm rải rác trong khu vực đất chuẩn bị đầu tư, được dồn lại thành 1 thửa đất (mới) ở ranh khu vực đất để Nhà nước sử dụng hoặc phân phối đấu giá.

Sau khi “dồn điền đổi thửa”, công ty sẽ chỉ lập dự án nhà ở thương mại trên phần đất còn lại. Nếu tổ chức đấu giá thì công ty đã có quỹ đất liền kề sẽ tham dự và đâyn nhận cả mức giá cao nhất để sau đây hợp thửa vào dự án.

Đối có trường hợp tổng diện tích 1 số phần đất rạch, bờ đất, các con phố nằm trong dự án nhà ở, do Nhà nước quản lý, có hình dạng xác định, Hiệp hội kiến nghị thực hiện đấu giá đất hoặc đấu thầu dự án để chọn lọc chủ đầu tư.

Canhogemriversidehcm.com – Theo DĐDN

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *