TP HCM di dời 44.000 hộ dân để thực hiện hơn 500 dự án

Từ nay đến năm 2025, TP HCM chuẩn bị thực hiện hơn 500 dự án hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị, công trình công cộng…

Đây là nội dung trong Kế hoạch phát triển và quản lý sử dụng nhà ở, đất ở phục vụ tái an cư GĐ 2019-2020 và đến năm 2025 vừa được UBND đô thị ban hành.

Giai đoạn 2019 – 2020, TP HCM chuẩn bị triển khai 301 dự án trọng điểm bao gồm: 187 dự án hạ tầng kỹ thuật, 74 dự án hạ tầng xã hội, công trình công cộng và 40 dự án chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch. Khoảng 19.100 trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng khi đô thị triển khai.

Thành phố sẽ tổ chức di dời, chỉnh trang nhà ở ven và trên kênh rạch.

Giai đoạn 2021- 2025, đô thị chuẩn bị triển khai 226 dự án trọng điểm, trong đây có 32 dự án chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch. Khoảng 24.900 trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng trong GĐ này.

Lãnh đạo đô thị khẳng định công tác tái an cư phải được tham khảo giải quyết 1 cách toàn diện, không chỉ giải quyết nhà ở mà cần phải chắc chắn không gian sống thích hợp, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Công tác này phải gắn có việc thực hiện các chính sách bán hàng an sinh xã hội như đào tạo nghề, giải quyết công ăn việc làm tốt hơn hoặc bình phục lương, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân sau khi di dời.

Đối có các dự án có quy mô thu hồi đất lớn, dự án phát triển đô thị ở khu vực trọng điểm đô thị, chủ đầu tư phải chắc chắn quỹ nhà phục vụ tái an cư ở chỗ. Ưu tiên dành quỹ đất có quy hoạch thích hợp trên địa bàn 5 huyện của đô thị để đầu tư thi công hạ tầng kỹ thuật khu tái an cư đồng bộ, cung cấp nhu cầu tái an cư cho người dân các dự án chỉnh trang đô thị, công ích trên địa bàn.

“Phải khảo sát từng trường hợp, có chính sách bán hàng, hỗ trợ thích hợp. Tái an cư cũng phải tính toán đồng bộ, không để di dời người dân không có chỗ tái an cư, tổ chức lại cuộc sống của dân cư không tốt hơn chỗ người ta đang ở thì tuyệt đối không làm”- ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP HCM cho biết./

Canhogemriversidehcm.com – Theo VOV

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *