TP. HCM ‘đòi’ Chính phủ điều chỉnh Luật Ngân sách nhà nước năm 2015

UBND TP. HCM kiến nghị Chính phủ điều chỉnh Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 có mục đích tạo điều kiện cho TP. HCM phát huy tính tự chủ trong quản lý ngân sách.

UBND TPHCM kiến nghị Chính phủ điều chỉnh Luật Ngân sách nhà nước năm 2015

Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong vừa có văn bản kiến nghị Trung ương phân cấp mạnh hơn cho TP. HCM và TP. Hà Nội so có 1 vài tỉnh, đô thị khác, đặc trưng tạo điều kiện cho TP. HCM phát huy tính tự chủ trong quản lý ngân sách.

Trong văn bản kiến nghị Trung ương, UBND TP. HCM cũng kiến nghị Chính phủ điều chỉnh Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Cụ thể, đối có việc HĐND TP ban hành quy định mức chi theo 1 vài văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp Trung ương, trường hợp mức chi quy định ở 1 vài văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp Trung ương là tối đa, cho phép 1 vài cơ quan, đơn vị được tiến hành để thực hiện cho thích hợp có phạm vi dự toán ngân sách được giao;

Đồng thời không quy định HĐND tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương căn cứ mức chi tối đa ở văn bản này và khả năng cân đối ngân sách cũng như tình hình thực ở của từng địa phương để quy định mức chi cụ thể.

Về chi hỗ trợ 1 vài địa phương trong và ngoài nước, UBND TP. HCM kiến nghị điều chỉnh Luật Ngân sách nhà nước theo hướng bổ sung 1 số nội dung chi hỗ trợ 1 vài địa phương khác liên quan đến việc xây dựng 1 vài công trình phúc lợi xã hội và di tích lịch sử, truyền thống 1 vàih mạng và hỗ trợ công tác an sinh xã hội.

UBND TP. HCM cũng kiến nghị điều chỉnh Luật Ngân sách nhà nước theo hướng quy định tất cả số thu thuế bảo vệ môi trường là khoản thu phân chia theo mật độ phần trăm giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Căn cứ tình hình kinh tế – xã hội của cả nước và đô thị theo từng thời kỳ để quy định mật độ điều tiết số thu nộp về ngân sách cấp trên đối có 1 vài khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách đô thị cho thích hợp có tình hình thực ở của đô thị.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong kiến nghị Trung ương phân cấp mạnh hơn cho TP. HCM

Ngoài điều chỉnh Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, TP. HCM cũng kiến nghị Trung ương phân cấp cho UBND TP.HCM chọn lọc chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng 1 vài khoản viện trợ không hoàn lại cho đô thị không tùy thuộc vào diện tích viện trợ.

Ngoài ra, TP. HCM cũng đề xuất Trung ương phân cấp 1 số đầu việc khác như: phân cấp cho Sở Xây dựng thẩm định kiến trúc cơ sở, dự án đầu tư xây dựng công trình cấp 1 trở lên; phân cấp cho Sở Xây dựng thẩm định kiến trúc kỹ thuật, kiến trúc bản vẽ xây dựng của công trình cấp 1;

Phân cấp cho 1 vài sở quản lý chuyên ngành trực thuộc UBND TP.HCM được chủ trì thẩm định 1 vài dự án, thẩm định kiến trúc kỹ thuật, dự toán xây dựng 1 vài công trình do UBND TP. HCM chọn lọc đầu tư kể cả dự án nhóm A, công trình cấp đặc trưng, cấp 1;

Phân cấp cho Sở Công Thương chủ trì tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp 220kV (công trình cấp 1) thuộc dự án nhóm B trở xuống sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND TP chọn lọc đầu tư;

Phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận tổ chức, cá nhân vận hành ứng dụng công nghệ cao, nghiên cứu kỹ và phát triển công nghệ cao và công ty công nghệ cao;

Phân cấp cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp, gia hạn, 1 vàih tân, thu hồi giấy phép vận hành của cơ sở cai nghiện ma túy.

Lý giải về các kiến nghị này, UBND TP.HCM cho rằng việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và UBND tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương đang còn nhiều gặp khó và vướng mắc.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Vietnam Finance

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *