TP.HCM được thí điểm cơ chế đặc thù rút ngắn thời gian bồi thường tái định cư

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 27 cho phép UBND TP.HCM ứng dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc biệt để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái an cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn TP.

Khu tái an cư Thủ Thiêm – Ảnh: TTO

Theo đây, Chính phủ giao UBND TP.HCM ban hành hệ số điều chỉnh giá đất vào đầu kỳ hằng năm để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái an cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi; hệ số điều chỉnh giá đất ban hành vào đầu kỳ hằng năm này chỉ có ý nghĩa để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái an cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi, không phải là giá đất cụ thể của loại đất thu hồi ở thời điểm chọn lọc thu hồi đất.

UBND TP.HCM chọn lọc giá đất cụ thể của loại đất thu hồi ở thời điểm Nhà nước chọn lọc thu hồi đất theo quy định ở khoản 2 Điều 74 của Luật đất đai 2013.

UBND TP.HCM có trách nhiệm ban hành quy chế phối hợp thực hiện trong việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư để ứng dụng trên địa bàn TP, chắc chắn công khai, minh bạch nhằm rút ngắn thời gian thực hiện.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Tuổi trẻ

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *