TP.HCM giải quyết vướng mắc về quy định tách thửa đất ở

UBND TP.HCM vừa giao Sở QH-KT TP.HCM phối hợp có một vài địa phương phân tách tính khả thi, các bất hợp lý của một vài khu vực là đất hỗn hợp, đất khu dân cư thi công mới trong một vài đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000.

Theo đây, sau khi phân tách khu vực là đất hỗn hợp, đất khu dân cư thi công mới, cơ quan tính năng sẽ phân loại, thi công tiêu chí điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 để người sử dụng đất trong khu vực thực hiện một vài quyền theo quy định pháp luật đất đai.

Đối có vướng mắc về tách thửa đất nông nghiệp, Sở TN&MT được giao phối hợp có một vài cơ quan liên quan tìm hiểu điều chỉnh nội dung cho dễ hiểu, chắc chắn thích hợp quy định pháp luật.

Sở TN&MT cũng được giao theo dõi, cập nhật tài liệu, chủ trương về điều chỉnh nghị định thực hiện Luật Đất đai của Chính phủ đang triển khai; tham mưu điều chỉnh Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND của TP cho thích hợp quy định pháp luật và thực tiễn quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, thi công trên địa bàn TP.

Theo Quyết định 60/2017 đang được ứng dụng, việc tách thửa đất ở được căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để giải quyết tách thửa đất.

Tuy nhiên, chọn lọc này có bất cập là có quy định đất dân cư thi công mới, đất chỉnh trang thành thị trong khi Luật Đất đai không quy định hai loại đất này, khiến một vài địa phương khó thực hiện.

Lý do vì địa phương khi giải quyết hồ sơ tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất cho người dân đều phải căn cứ theo Luật Đất Đai bởi luật là cơ sở pháp lý cao nhất.

Canhogemriversidehcm.com – Theo PLO

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *