TP.HCM: Giữ nguyên 24 quận huyện, sáp nhập 19 xã, phường và thị trấn

Văn phòng UBND TP.HCM đã thông báo phương án tổng thể sắp xếp một vài đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn TP GĐ 2019-2021.

Nhiều phường ở TP.HCM không đạt tiêu chí dân số, qui mô sẽ bị sáp nhập – Hình minh họa

Theo phương án này TP sẽ giữ nguyên 24 quận huyện như giai đoạn này, trong khi đây cấp xã, phường, thị trấn 19 phường sẽ sáp nhập thành 9 phường mới, cụ thể:

Quận 2: phường An Khánh và Thủ Thiêm sáp nhập thành phường mới có qui mô 3,25 km2 có 428 người. Phường Bình Khánh và Bình An sáp nhập thành phường mới có qui mô 3,92 km2 và 23.154 người.

Quận 3: phường 6, 7, 8 sáp nhập thành phường mới có qui mô 2,20 km2 và 36.735 người

Quận 4: phường 2 và 5 sáp nhập thành phường mới có qui mô 0,35 km2 và 17.439 người. Phường 12 và 13 sáp nhập thành phường mới có qui mô 0,85 km2 và 18.530 người.

Quận 5: phường 12 và 15 sáp nhập thành phường mới có qui mô 0,57 km2 và 17.321 người.

Quận 10: phường 2 và 3 sáp nhập thành phường mới có qui mô 0,30 km2 và hơn 24.866 người.

Quận Phú Nhuận: phường 11 và 12 sáp nhập thành phường mới có qui mô 0,39 km2 và hơn 15.522 người. Phường 13 và 14 sáp nhập thành phường mới có qui mô 0,29 km2 và hơn 16.609 người.

Như vậy, sau sáp nhập, TP.HCM còn 312 phường, giảm 10 phường. So có phương án trước đây số phường phải sắp xếp đã giảm 6 trường hợp. Lý do là Sở Nội vụ đã tính toán lại theo số liệu dân số mới nhất từ đợt tổng điều tra vừa qua.

Theo quy định của Ủy ban thường vụ Quốc hội, nguyên tắc của huyện miền núi, vùng cao là dân số 80.000 người và qui mô 850 km2 trở lên; huyện đồng bằng từ 450 km2; quận từ 35 km2 có dân số ít nhất 150.000 người.

Đối có phường (thuộc quận) là từ 15.000 người trở lên; qui mô môi trường xung quanh từ 5,5 km2 trở lên; xã là 5.000 người đến 8.000 người trở lên, qui mô từ 30 km2.

Để dự trù cho công tác sắp xếp, sáp nhập, đầu tháng 7 vừa qua Thành ủy TP.HCM đã đề nghị, lãnh đạo cấp ủy, cơ quan, đơn vị tạm dừng việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý đối có các địa phương trong kế hoạch thực hiện đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính.

Thành ủy cũng đề nghị khi sắp xếp một vài đơn vị cần giải quyết chế độ, chính sách bán hàng hợp lý cho cán bộ, công chức, viên chức, người vận hành không chuyên trách có liên quan, và có công đoạn bố trí, sắp xếp hợp lý để chắc chắn đúng số lượng biên chế theo quy định.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Infonet

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *