TP.HCM ‘hợp thức hóa’ nhà xây không phép

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, 1 số công trình thi công không phép, sai phép nhưng thích hợp quy hoạch, không tranh chấp, đất có giấy chủ quyền… sẽ được xét tồn tại, cấp phép thi công.

Cơ quan tính năng quận 12, TP.HCM đang xử lý 1 công trình thi công không phép ở phường Tân Chánh Hiệp do ông Trần Quang Tuệ làm chủ đầu tư

Sở Xây dựng TP.HCM đã ban hành văn bản giải đáp 1 số tiêu chí phân loại công trình trái phép dựa trên 1 số quy định của pháp luật, nhằm giải quyết dứt điểm 1 số công trình dạng này. Theo đây, 1 số công trình thi công không phép, sai phép nhưng thích hợp quy hoạch, không tranh chấp, đất có giấy chủ quyền… sẽ được xét tồn tại, cấp phép thi công.

Trong văn bản giải đáp này, Sở Xây dựng TP.HCM đã đưa ra ba nhóm công trình sai phép được tồn tại.

Nhóm thứ nhất là các công trình thi công sai giấy phép sửa chữa, cải tạo, sai giấy phép thi công, thi công không phép, sai kiến trúc hoặc quy hoạch được duyệt theo nghị định 121 năm 2013. Hành vi vi phạm thi công đã kết thúc trước ngày 15.1.2018 (ngày nghị định 139 năm 2013 có hiệu lực).

Tuy nhiên, 1 số công trình này muốn tồn tại phải cung cấp 1 số điều kiện như: vi phạm từ ngày 4.1.2008 đến 15.1.2018, đã được phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính, có chọn lọc xử phạt vi phạm hành chính, có chọn lọc ứng dụng 1 sốh thức khắc phục hậu quả hoặc ứng dụng bổ sung 1 sốh thức khắc phục hậu quả. Công trình không vi phạm chỉ giới thi công, không ảnh hưởng đến công trình kế bên, không có tranh chấp, thi công trên đất hợp pháp, thích hợp có quy hoạch.

Ngoài ra, chủ đầu tư công trình phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được bằng 40% giá trị phần thi công sai phép, không phép đối có nhà ở riêng lẻ. Riêng đối có công trình là dự án đầu tư, chủ đầu tư phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được bằng 50% giá trị phần thi công sai phép, không phép, sai kiến trúc… Sau khi nộp phạt đầy đủ thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thi công, hoặc điều chỉnh giấy phép thi công cho công trình đây.

Nhóm thứ hai là các công trình thi công không phép, sai phép, sai kiến trúc, quy hoạch (theo nghị định 180 năm 2007) xảy ra từ ngày 4.1.2008 đến ngày 15.1.2018, phát hiện sau ngày 15.1.2018. Những công trình này không vi phạm chỉ giới thi công, không ảnh hưởng 1 số công trình kế bên, không tranh chấp, đất có quyền sử dụng hợp pháp và thích hợp quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt…

Nhóm thứ ba là các công trình thi công không phép, sai phép sau ngày 15.1.2018. Những công trình này hiện vẫn còn tồn tại, không vi phạm chỉ giới thi công, không ảnh hưởng đến 1 số công trình kế bên, không tranh chấp, đất có quyền sử dụng hợp pháp, thích hợp quy hoạch, đủ điều kiện cấp giấy phép thi công hoặc điều chỉnh giấy phép thi công đã cấp.

Các công trình trên sẽ được 1 số cơ quan liên quan xử lý theo hướng cấp giấy phép thi công mới cho chủ nhà hoặc điều chỉnh giấy phép thi công cho thích hợp có tình trạng công trình trước khi được hoàn công, cấp giấy chủ quyền cho công trình.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Thanh niên

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *