TP.HCM kiến nghị sớm ban hành các quy định về việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Việc quản lý nhà thuộc có nhà nước của 1 số doanh nghiệp nói trên chưa chuyên sâu, việc quản lý, kiểm tra sử dụng nhà chưa nghiêm ngặt, nợ đọng tiền thuê nhà số lượng lớn nhưng chưa có biện pháp xử lý, công tác phân phối nhà còn chậm so có đề nghị.

Ảnh minh họa

Liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản khác gắn liền có đất thuộc có nhà nước, Sở Xây dựng TP.HCM vừa kiến nghị UBND thành phố đề xuất trình Chính phủ sớm ban hành 1 số văn bản quy định về việc phân phối nhà ở thuộc có nhà nước đối có 1 số trường hợp được bố trí sử dụng nhà để ở từ sau ngày 19.1.2007 (là ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg về sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc có nhà nước).

Sở Xây dựng cũng kiến nghị UBND thành phố thống nhất chủ trương về mô hình vận hành mở rộng của Trung tâm Quản lý nhà và giám định thi công để thực hiện chuyển giao, quản lý nhà, đất thuộc có nhà nước 1 1 sốh tập trung, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Đối có nhà ở tái an cư thuộc có nhà nước, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM ban hành kế hoạch phát triển và quản lý sử dụng nhà ở, đất ở phục vụ tái an cư 1 số dự án chỉnh trang thành phố, công ích trên địan bàn thành phố GĐ 2019 – 2020 và các năm thứ hai đến năm 2025.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM GĐ này việc quản lý nhà ở cũ thuộc có nhà nước được UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng và UBND quận, huyện quản lý; trong đây Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà thành phố và 1 số Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận, huyện là đơn vị quản lý, giữ hộ trực tiếp nhà ở thuộc có nhà nước.

Tuy nhiên việc quản lý nhà thuộc có nhà nước của 1 số doanh nghiệp nói trên chưa chuyên sâu, việc quản lý, kiểm tra sử dụng nhà chưa nghiêm ngặt, nợ đọng tiền thuê nhà số lượng lớn nhưng chưa có biện pháp xử lý, công tác phân phối nhà còn chậm so có đề nghị.

Số lượng nhà ở còn lại đến nay chưa phân phối được có nhiều lý do phức tạp, trong đây có nhiều văn bản của Trung ương chỉ đạo, giải đáp và nhiều văn bản xử lý của thành phó có sự trùng lắp, mâu thuẫn nên khi xử lý từng trường hợp cụ thể chưa có sự thống nhất.

Quỹ nhà ở xã hội thuộc có nhà nước chưa cung cấp đủ nhu cầu sử dụng, nhà ở xã hội ngoài ngân sách còn hạn chế về số lượng và cơ chế giá phân phối khó tiếp cận đối có 1 số đối tượng cán bộ, công chức, gia đình chính sách phân phối hàng…

Trong khi đây, việc tái an cư thời gian qua chủ yếu để người dân có chỗ ở, chưa quan tâm đến không gian sống, công ăn việc làm, 1 số chính sách phân phối hàng an sinh xã hội đi kèm, việc tiên đoán nhu cầu về nhà ở tái an cư còn nhiều hạn chế, chưa gắn kết có kế hoạch đầu tư đa ngành 1 số dự án trung tâm có giải phóng mặt bằng gắn có 1 số dự án phát triển nhà ở phục vụ tái an cư.

Một bộ phận người dân giao dịch suất tái an cư để hưởng chênh lệch, dẫn tới việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền có nhà ở cho người dân đã được bố trí tái an cư.

Về quản lý nhà ở cũ thuộc có nhà nước, thực hiện 1 số Nghị định liên quan của Chính phủ, thành phố có 10.598 căn hộ chung cư, trong đây villa có 572 căn, nhà phố có 4.648 căn, chung cư có 5.378 căn, đang quản lý trống 82 căn.

Từ ngày 6.6.2013 đến ngày 31.12.2016, tổng số nhà cũ đã phân phối được là 999 căn có tổng số tiền hơn 463 tỷ đồng. Đối có nhà tái an cư thuộc có nhà nước, thành phố đã phát triển 41.050 căn và nền đất phục vụ tái an cư cho chương trình 12.500 căn thuộc Khu thành phố mới Thủ Thiêm, khu tái an cư Vĩnh Lộc B… Thành phố đã sử dụng 29.127 căn và nền đất để phục vụ tái an cư cho 1 số dự án hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng, chỉnh trang thành phố…

Số căn hộ chung cư và nền đất còn lại (11.923 căn và nền đất), Sở Xây dựng đã trình, báo cáo UBND thành phố ban hành kế hoạch phát triển và quản lý, phục vụ 1 số dự án chỉnh trang thành phố, công ích trên địa bàn GĐ 2019 – 2020 và các năm đến năm 2025.

Trong khi đây, nhà ở xã hội thuộc có nhà nước, đến nay thành phố đã tiếp nhận và quản lý 6 dự án đã đi vào hoạt động có 569 căn hộ chung cư, đã bố trí hết. Hiện thành phố đang dự trù triển khai dự án nhà ở xã hội ở 35 Hồ Ngọc Lãm, quận Bình Tân.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Người thành phố

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *