TP.HCM phân cấp 15 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai

UBND TP.HCM vừa ra mắt 15 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi công dụng quản lý của Sở Tài nguyên Môi trường. Cụ thể, có 6 thủ tục thực hiện ở Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM.

Cụ thể, thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền có đất do một sốh tân tài liệu về người được cấp Giấy chứng nhận. Giảm tổng diện tích thửa đất do sạt lở môi trường xung quanh. Thay đổi về tài sản gắn liền có đất so có nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

Thủ tục tách thửa do chuyển quyền sử dụng 1 phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất. Xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên phân phối đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án.

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền có nhà ở, Giấy chứng nhận quyền có công trình thi công. Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dồn điền đổi thửa. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền có nhà ở, Giấy chứng nhận quyền có công trình thi công hoặc trang bổ sung Giấy chứng nhận do bị mất. Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Có 8 thủ tục thực hiện ở chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai một số quận, huyện là thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền có đất do một sốh tân tài liệu về người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất.

Giảm tổng diện tích thửa đất do sạt lở môi trường xung quanh. Thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất. Thay đổi về nghĩa vụ tài chính. Thay đổi về tài sản gắn liền có đất so có nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

Thủ tục chuyển tiền hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền 1 lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký một sốh tân, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề.

Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất. Thủ tục tách thửa do Nhà nước thu hồi 1 phần đất. Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai.

Thủ tục tách thửa do chuyển quyền sử dụng 1 phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất. Xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên phân phối đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án.

Có 1 thủ tục thực hiện ở UBND cấp huyện là thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Trí Thức Trẻ

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *