TP HCM: Quận 9 được phân bổ chỉ tiêu đất đô thị lớn nhất

Ở nhóm đất thành thị, quận 9, TP HCM được phân bổ chỉ tiêu lớn nhất trong 24 quận – huyện có 11.397 ha/61.704 ha. Ngoài ra, quận 9 còn được phân bổ 913 ha đất khu công nghệ cao.

UBND TP HCM vừa có văn bản khẩn gửi Sở TN-MT, Sở NN&PTNT và UBND 24 quận – huyện về phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của TP.

Theo chỉ tiêu phân bổ, 88.000 ha đất nông nghiệp được phân bổ cho 5 huyện ngoại thành và quận 9.

Trong khi đây, 118.890 ha đất phi nông nghiệp được phân bổ cho 24 quận – huyện. Ở nhóm đất này, 5 huyện ngoại thành cũng được phân bổ nhiều chỉ tiêu nhất. Cần Giờ nhiều nhất có 22.984 ha, kế đến Củ Chi có 16.746 ha. Tiếp theo là Bình Chánh có 15.740 ha, Nhà Bè có 7.993 ha và Hóc Môn có 7.495 ha. Trong 19 quận còn lại thì quận 9 được phân bổ nhiều chỉ tiêu đất phi nông nghiệp nhất có 9.929 ha, ít nhất là quận 4 có 418 ha.

Ở nhóm đất thành thị, quận 9 cũng được phân bổ chỉ tiêu lớn nhất trong 24 quận – huyện có 11.397 ha/61.704 ha. Ngoài ra, quận 9 còn được phân bổ 913 ha đất khu công nghệ cao.

Đáng chú tâm, huyện Cần Giờ còn 309 ha đất chưa sử dụng. TP HCM không quy hoạch đất làm khu kinh tế.

Trên cơ sở chỉ tiêu phân bổ trên, UBND TP giao một vài sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND quận – huyện khẩn trương thực hiện công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của địa phương (đối có 5 huyện).

Lãnh đạo TP HCM xem bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (Ảnh Phan Anh)

Căn cứ chỉ tiêu được phân bổ, một vài đơn vị, quận – huyện tổ chức giám sát, theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất chắc chắn sử dụng hiệu quả, tiết kiệm quỹ đất, tăng nguồn thu ngân sách, thích hợp phát triển kinh tế xã hội địa phương và chắc chắn quốc phòng, an ninh.

UBND TP cũng giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp có Sở TNMT và UBND quận – huyện có liên quan xác định khu vực và công khai tổng diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ.

Sở TNMT là cơ quan đầu mối, theo dõi, đôn đốc một vài sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND quận – huyện thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của UBND TP; giúp UBND TP trong việc công khai một vài thông tin về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của TP theo quy định; kịp thời báo cáo, đề xuất cho UBND TP các vướng mắc, phát sinh (nếu có) trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trước đây, ở hội nghị mở bán Nghị quyết 80/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) do UBND TP tổ chức mới đây, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đề nghị một vài đơn vị, quận – huyện phải công khai Nghị quyết 80 có kế hoạch sử dụng đất từng năm và một vài dự án cụ thể, chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 để người dân biết và giám sát. Các dự án sử dụng đất, bồi thường phải mở bán công khai phương án bồi thường, hỗ trợ tái an cư ở UBND cấp xã, vị trí sinh hoạt chung của người dân.

Theo Chủ tịch UBND TP, việc công khai này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thực hiện dự án; đồng thời giám sát việc thực hiện, chắc chắn ích lợi của người có đất và giúp cơ quan quản lý theo dõi công đoạn dự án, qua đây phát hiện, ngăn chặn kịp thời các sai phạm trong quản lý và sử dụng đất.

Canhogemriversidehcm.com – Theo NLĐ

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *