TP.HCM quy định mới về bồi thường trong khu quy hoạch

UBND TP.HCM lấy mốc năm 2006 để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái an cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Nhà xây trên kênh rạch sẽ được hỗ trợ khi bị thu hồi đất tùy từng thời điểm thi công. Ảnh minh họa: KIÊN CƯỜNG

UBND TP.HCM vừa ban hành chọn lọc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Quyết định số 28/2018 về bồi thường, hỗ trợ, tái an cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP.HCM.

Cụ thể, đối có nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân có pháp lý hợp pháp, hợp lệ sẽ được tính bồi thường, hỗ trợ bằng 100% giá trị thi công.

Đối có nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không có pháp lý hợp pháp, hợp lệ thi công trước ngày 1-7-2006 trên đất đủ điều kiện bồi thường về đất ở và ở thời điểm thi công chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được ra mắt hoặc thích hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được ra mắt; đồng thời không vi phạm hành lang bảo vệ những công trình hạ tầng kỹ thuật đã được cắm mốc thì được tính bồi thường, hỗ trợ bằng 100% giá trị thi công.

Với công trình không có pháp lý hợp pháp, hợp lệ thi công trước ngày 1-7-2006 trên đất không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở và ở thời điểm thi công chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được ra mắt hoặc thi công thích hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được ra mắt, đồng thời không vi phạm hành lang bảo vệ những công trình hạ tầng kỹ thuật đã được cắm mốc, nếu thi công trên đất được hỗ trợ về đất thì chỉ được hỗ trợ bằng 80% giá trị thi công.

Nếu công trình thi công trên đất được hỗ trợ về đất, thi công trên đất nông nghiệp hoặc thi công trên kênh, sông, rạch (kể cả thi công 1 phần trên đất, 1 phần trên rạch) thì tính hỗ trợ theo thời điểm thi công như sau: Xây dựng trước ngày 15-10-1993 hỗ trợ bằng 70% giá trị thi công; từ ngày 15-10-1993 đến trước 1-7-2004 bằng 50% giá trị thi công; từ ngày 1-7-2004 đến trước 1-7-2006 bằng 30% giá trị thi công.

Trường hợp thi công trước ngày 1-7-2006 trên đất không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở và ở thời điểm thi công đã vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được ra mắt hoặc vi phạm hành lang bảo vệ những công trình hạ tầng kỹ thuật đã được cắm mốc thì tính hỗ trợ bằng 80% mức bồi thường, hỗ trợ của trường hợp không vi phạm tương ứng.

Với trường hợp thi công từ ngày 1-7-2006 trở về sau, không được bồi thường, không được hỗ trợ; người có công trình thi công trái phép tự tháo dỡ hoặc phải chịu kinh phí khi cơ quan công dụng của Nhà nước thực hiện tháo dỡ.

Đối có nhà ở được cấp giấy phép thi công tạm trên nền đất cũ (như tình trạng cũ) hoặc đất có mục đích sử dụng là đất ở (đã được công nhận trước đó) thì hỗ trợ bằng 80% giá trị thi công.

Trường hợp trong giấy phép thi công hoặc quy hoạch sử dụng đất không có thời hạn thực hiện quy hoạch thì được hỗ trợ bằng 80% giá trị thi công. Đối có nhà được cấp giấy phép thi công tạm trên những loại đất khác thì hỗ trợ bằng 60% giá trị thi công.

Xây trái phép sau 2006: Không bồi thường

Liên quan việc bồi thường, hỗ trợ người dân, từ năm 2010 đến nay, UBND TP.HCM có sáu chọn lọc liên quan (những chọn lọc trước đây gồm: Quyết định 68/2010, 21/2013, 27/2014, 26/2017 và 28/1018).

Các chọn lọc trước đây, UBND TP.HCM vẫn lấy mốc thi công trước và sau 1-7-2006 làm thời điểm để xét bồi thường, hỗ trợ. Quyết định mới vẫn giữ nguyên là trường hợp thi công trái phép từ ngày 1-7-2006 trở về sau thì Nhà nước không bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất.

Canhogemriversidehcm.com – Theo PLO

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *