TP HCM sẽ điều chỉnh quy hoạch dọc sông Sài Gòn

UBND TP HCM vừa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông Sài Gòn trên địa bàn TP.HCM.

UBND TP.HCM cũng giao Sở Giao thông Vận tải tổ chức lập và ra mắt mép bờ cao quy hoạch sông Sài Gòn đối có các khu vực chưa ra mắt; đề xuất phương án điều chỉnh phạm vi chiều rộng hành lang bảo vệ trên bờ theo từng đoạn, tuyến sông Sài Gòn thích hợp có điều kiện thực tại, trình UBND TP.HCM tham khảo, chọn lọc.

Sở Quy hoạch và Kiến trúc được giao áp dụng rà soát, phân tích tổng thể 50 đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt dọc 2 bên bờ sông Sài Gòn từ huyện Củ Chi đến quận 7 (chủ yếu trong phạm vi dao động 100 m tính từ ranh quy hoạch mép bờ cao).

Nội dung rà soát, phân tích cần tập trung vào mối quan hệ, tính kết nối về giao thông, tổ chức không gian, kiến trúc phong cảnh và sử dụng đất 2 bên bờ sông có đặc biệt về phong cảnh, môi trường môi trường xung quanh của dòng sông; làm rõ điểm vượt trội về địa điểm, phong cảnh và sử dụng đất của từng khu vực.

Đặc biệt, Sở Quy hoạch và Kiến trúc thi công đề cương, kế hoạch tìm hiểu để tham mưu, trình UBND TP.HCM lập điều chỉnh quy hoạch, kiến trúc thành thị hoặc quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc phong cảnh dọc sông Sài Gòn.

Theo đây, việc này nhằm đã đi vào hoạt động cơ sở pháp lý, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất về tổ chức và quản lý không gian phong cảnh trên trọn vẹn tuyến sông; thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, từng bước đã đi vào hoạt động kết cấu hạ tầng kỹ thuật và phong cảnh, môi trường thành thị theo hướng bền vững, hài hòa. Ngoài ra, TP.HCM sẽ phối hợp có UBND tỉnh Bình Dương cộng thực hiện để đồng bộ về phong cảnh cả 2 bên bờ sông Sài Gòn.

UBND TP.HCM cũng giao Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM tổ chức lập Đề án Nghiên cứu biện pháp khai thác tiềm năng lợi thế về môi trường xung quanh, phong cảnh và môi trường sông Sài Gòn phục vụ phát triển kinh tế – xã hội TP.HCM.

Nội dung đề án cần rà soát thực trạng sử dụng đất hai bên bờ sông, xác định các khu vực đất đang do nhà nước quản lý, đất của người dân đang sử dụng để lên phương án khai thác hợp lý; tích hợp đầy đủ định hướng phát triển các ngành – lĩnh vực (kinh tế, môi trường, du lịch, giao thông…) nhằm đề xuất các biện pháp toàn diện trong khai thác và bảo vệ môi trường, không gian phong cảnh dọc sông Sài Gòn.

Từ đây, đề xuất các chính sách bán hàng thích hợp, lôi kéo các nguồn lực đầu tư tham dự để tạo nguồn lực thực hiện quy hoạch, đẩy nhanh công đoạn thực hiện việc tổ chức, tạo lập không gian phong cảnh bờ sông bảo đảm mỹ quan, hiệu quả và bền vững.

Canhogemriversidehcm.com – Theo Nhịp sống kinh tế

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *