TP.HCM tiếp tục giải quyết việc bán nhà ở theo Nghị định 61

UBND TP.HCM vừa giao Sở Xây dựng và những đơn vị liên quan tham khảo, giải quyết công tác phân phối nhà ở cũ (có lý do là nhà ở) thuộc có nhà nước.

Cụ thể, UBND TP vừa giao Sở Xây dựng giải đáp UBND quận/huyện, Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận/huyện tham khảo, giải quyết công tác phân phối nhà ở cũ (có lý do là nhà ở) thuộc có nhà nước mà người mua được bố trí sử dụng trước ngày 19-1-2007, có đơn xin mua nhà nộp trước ngày 6-6-2013.

Theo đây, nếu người mua và nhà ở cũ đủ điều kiện được phân phối theo Nghị định số 61/CP ngày 5-7-1994, Nghị quyết số 23/2006/NQ-CP ngày 7-9-2006, Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30-8-2007 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ thì được tham khảo, giải quyết phân phối theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ.

Trường hợp ở thời điểm nộp đơn, nếu người mua và nhà ở cũ không đủ điều kiện tham khảo, giải quyết theo giá phân phối, cơ chế và chính sách phân phối hàng của Nghị định số 61/CP thì giải quyết phân phối theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Nghị định 61/CP ngày 5-7-1994 của Chính phủ về chuyển nhượng và kinh doanh nhà ở quy định về việc phân phối nhà ở thuộc có nhà nước cho người đang thuê; kinh doanh nhà ở và chuyển nhượng nhà ở không nhằm mục đích kinh doanh.

Canhogemriversidehcm.com – Theo PLO

Bạn đang xem chuyên mục Blog canhogemriversidehcm.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *